Superscience - matematik og kemi

Matematik A, Kemi A, Fysik B

Alt er kemi. Luften du indånder, maden du indtager, farverne du ser, håret du sætter, tøjet du tager på, medicinen du indtager og meget mere - alt kan betragtes gennem kemiske briller.

I studieretningen fokuserer vi på, hvordan verden omkring os hænger sammen, og hvordan vi kan forstå og beskrive naturen ved hjælp af eksperi­menter og teorier. Vi får en dybere praktisk forståelse af de kemiske processer i laboratoriet, og i stærkt samarbejde med matematik får vi styrket de teoretiske aspekter af de naturvidenskabelige fag.

Studieretningen giver en dybere kemifaglig forståelse, som udvikles i tæt samarbejde med matematikfaget gennem hele gymnasietiden, og er desuden adgangsgivende til langt de fleste videregående uddannelser. 

Du arbejder bl.a. med:

  • Farver og farvestoffer
  • Reaktionskinetik, reaktionshastighed og katalyse
  • Differentialregning og differentialligninger
  • Fremstilling af bioethanol
  • Bevægelse af legemer på både Jorden og i rummet
Superscience - matematik og kemi

Fag

"Jeg synes, det er fedt, at vi arbejder med teorien i praksis. Fx har vi lige lavet et forsøg med syre-basereaktioner, hvor et farveskift gjorde ækvivalenspunktet meget tydeligt."

Ole Vang Nielsen

3.t

Se dine muligheder i denne studieretning

Vælg fag i de mørke felter og se, hvordan dit studieretningsforløb kan se ud.

excel_placeholder

Klik her for at indlæse værktøjet

Sammelign med andre studieretninger

Skift studieretning ved at skifte faneblad

excel_placeholder

Klik her for at indlæse værktøjet

Her kan du se, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Adgangskortet på ug.dk