En helt særlig historie

Roskilde Katedralskole har 1000 år gamle rødder. Skolens historie fortæller meget om Danmarks historie.

Dåbsattest

Roskildes bynavn, biskop og stift nævnes første gang i et dokument fra år 1020. Det såkaldte Ely-håndskrift på billedet er et afskrift af denne kilde. Dokumentet kaldes også Roskildes dåbsattest.

Det er slet ikke utænkeligt, at der har været tilknyttet undervisning til bispeembedet i Roskilde. Måske er det begyndelsen på Roskilde Katedralskoles historie - en 1000 år lang historie? 

Imponerende, ikke?

RKS gennem tiden

Ada Bruhn Hoffmeyer har skrevet bogen: Artibus Ingenuis - Roskilde Katedralskole gennem tiden. Her står bl.a.:

Da Roskilde Katedralskole blev oprettet med Roskilde Domkirke, var eleverne udelukkende drenge. De blev uddannet til præster med latin, sang og teologi som fag. Kirken var rig, og der var to legater, så dygtige scolarer kunne studere ved tidens bedste universitet i Paris.

Betydningsfulde personer

Blandt de mest berømte personer tilknyttet skolen er Saxo (ca. 1150-1208), som skrev Danmarks historie, og Absalon (ca. 1128-1201), som blev biskop af Roskilde og senere også ærkebiskop af Lund. Absalon grundlagde i 1167 København. De to kom i øvrigt til at arbejde sammen, da Saxo blev Absalons skriver.

Med Reformationen i 1536 blev skolen fattigere. Peblingene blev stadig uddannet til præster, men for at ernære sig fik de ret til at tigge tøj og mad ved folks døre. Skolen lå foran Domkirken i et hus med et enkelt skolerum, som med båse var inddelt til fem klasser. Ovenpå var der fem kamre som tjenesteboliger.

Piger blev optaget fra 1903

Først i 1700-tallet ændredes læseplanerne, så eleverne blev forberedt til både teologi og jura. Elevtallet steg langsomt, og i 1842 flyttede skolen ind i en stor bygning med seks klasseværelser, som skulle rumme alle 70 disciple.

Nye fag kom til i årenes løb, og i 1903 fik kvindelige elever ret til optagelse. De få piger blev de første år holdt borte fra drengene. I frikvartererne blev de sendt over i rektors have, og i idræt fik de ikke ret til at lære riffelskydning nede ved havnen.

Fra Domkirkepladsen til Holbækvej

Den 9. april 1969 blev en skelsættende dag i Roskilde Katedralskoles lange historie. Denne dag tog daværende rektor Tolderlund-Hansen samt elever og lærere en ny bygning i besiddelse, da de gamle bygninger var blevet for ringe. 

50 års-dagen - altså den 9. april 2019 - markerede vi med et fælles arrangement for elever og medarbejdere i bedste guldbryllupsånd med æresport, hornmusik og festlige indslag. Rektor Claus Niller gav et indblik i gymnasiets særlige historie, herunder baggrunden for at flytte et gymnasium, der gennem små 1000 år lå ved den domkirke, som skolen har rødder i - og hvorfor er vi i dag fulde af kærlighed til vores nye adresse.

Artibus Ingenuis

Ordene Artibus Ingenuis er latin og betyder 'Til de ædle kunster'. I oldtidens Rom skelnede man mellem slavers praktiske arbejde og frie mænds højere, ædlere opgaver, fx som general eller kejser.

Artibus Ingenuis udgør en del af skolens logo. Ordene står også stadig på Katedralskolens gamle bygninger over for Roskilde Domkirke - bygninger som i dag huser Roskilde Gymnasium.

UNESCO Verdensmålsskole

I 2023 blev Roskilde Katedralskole en del af UNESCO ASP - et uddannelsesnetværk, der deler erfaringer om globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling. Her får vi inspiration - ligesom vi kan bidrage en masse, bl.a. med vores erfaringer og indsatser for at sikre det gode sociale miljø på skolen.