Organisation

Struktur, ledelse og bestyrelse

Formålet med vores organisation, ledelsesstruktur og ledelsespraksis er at optimere elevernes læring, skabe retning for medarbejderne i forhold til at bidrage til skolens mål og sikre, at den enkelte medarbejder oplever nærhed til sin nærmeste leder. 

Sådan har vi organiseret os:

  • På Roskilde Katedralskole er alle lærere organiseret i faggrupper og i 12 studieretningsteams. 
  • Medlemmerne af et studieretningsteam har samme nærmeste leder.
  • Skolens nærmeste ledere er alle medlemmer af skolens ledelsesgruppe.
  • En ledelsesperson er typisk nærmeste leder for to studieretningsteams svarende til ca. 20 lærere.

Ledelsen

hey

Claus Niller

Rektor
tlf. 21 41 55 34

rknl@rks-gym.dk

Thomas Ulrik Stilling

Vicerektor og HR-chef
tlf. 61 26 03 75

rktus@rks-gym.dk

Camilla Sonne Wellendorf

Uddannelsesleder
tlf. 22 54 34 93

rkcsw@rks-gym.dk

Karsten Christensen Back

Uddannelsesleder
tlf. 21 64 39 88

rkkkb@rks-gym.dk

Lasse Frendrup

Uddannelsesleder
tlf. 61 37 00 57

rklfc@rks-gym.dk

Mette Bøge Truelsen

Uddannelsesleder
tlf. 26 72 08 64

rkmbt@rks-gym.dk

Peter Jørgensen

Økonomichef
tlf. 20 30 68 55

rkpjo@rks-gym.dk

Mette Sigtenbjerggaard

Kommunikationschef
tlf. 61 20 22 49

rkmes@rks-gym.dk

Bestyrelsen

hey

Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse på Roskilde Katedralskole. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, den fastlægger skolens målsætning og strategi og godkender budget og regnskab.
Bestyrelsen består af ti medlemmer med stemmeret og to medlemmer uden stemmeret. Se vedtægterne (pdf).

Sune Lægaard

Formand
Prodekan for Uddannelse, RUC
Indstillet af: RUC

Uffe Thomas Jankvist

Professor ved DPU
Indstillet af: Aarhus Universitet

Anders Ramsing

Skoleleder på Østervangsskolen
Indstillet af: Skolelederforeningen Roskilde

Andreas Dinesen

Embedsmand i Økonomistyrelsen
Udpeget ved selvsupplering

Daniel Schwartz Bojsen

Direktør for området Sundhed og Social
Indstillet af: Professionshøjskolen Absalon

Dorrit Kromann

Bestyrelsesprofessionel
Udpeget ved selvsupplering

Kathja Børsting Jensen (C)

Indstillet af: Byrådet

Peter Carlstedt Nørtved

Advokat
Udpeget ved selvsupplering

Frida Hansen

Lektor på RKS
Indstillet af: Medarbejderne

Søren K. Dahl

Lektor på RKS
Indstillet af: Medarbejderne

Johannes Kammer Have (3.u)

Elevrådsformand på RKS
Indstillet af: Elevrådet

Gustav Christensen (3.z)

Elev på RKS
Indstillet af: Elevrådet

Sammen skaber vi den bedste udgave af et gymnasieforløb

MIO - skolens samarbejdsudvalg

Formålet med MIO (MedarbejderIndflydelsesOrgan) er at sikre, at alle medarbejdere på Roskilde Katedralskole har ret til og reel mulighed for medindflydelse og medbestemmelse gennem dialog og aftale af retningslinjer for arbejdet. Udvalget er nedsat i henhold til cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Læs aftalen om oprettelse af MIO på Roskilde Katedralskole (pdf).

Elevrådet - elevernes demokratiske talerør

Elevrådet er et vigtigt demokratisk organ, som sikrer elevernes indflydelse skolens liv og udvikling. Hvert år vælger hver klasse 1-2 repræsentanter. Vi lægger stor vægt på, at alle bliver hørt, og både små og store emner er velkomne.

Elevrådet

SOL - udvalget for skolens sociale liv

SOL-udvalget bidrager til at styrke og udvikle skolens sociale liv. I SOL-udvalget mødes repræsentanter fra alle elevudvalg 3-4 gange om året med rektor Claus Niller og Sidsel Naut, projektleder for skolens sociale liv. 

GDPR

Her kan du læse, hvordan vi behandler ansattes personoplysninger.