Bestyrelsesdokumenter

Læs årsrapporter, skoleudviklingskontrakter og bestyrelsesreferater

Årsrapporter

Skolens vigtigste resultat i 2023 var dimissionen af 486 studenter ved to translokationer den 23. juni 2023. 

Studenternes samlede eksamensgennemsnit var i 2023 på 7,6 (7,5 på landsplan). I 2022 var det også 7,6, mens det i 2021 var det 7,8. 

Væsentlige nye projekter, som skolen har igangsat eller gennemført i 2023, er bl.a. følgende:

  • Pædagogiske projekter, fx: 
    • Fokus på faglig og social trivsel i klasserummet, dels gennem undersøgelse af skolens uformelle fællesskaber sammen med forskere, dels gennem styrket elevdeltagelse i formelle, forpligtende fællesskaber via projekt om klimaaftryk
    • Afprøvning af undervisningsforløb i globalt medborgerskab via vores optagelse i UNESCOs ASP-netværk
    • Flere internationale kulturmøder med afsæt i skolens Erasmus-akkreditering, bl.a.  gennem nye venskabsskoler og udvekslingsskoler, jobshadowing og flere internationale samarbejder
  • Støttetiltag for de nu flere end 100 Team Danmark- og eliteidrætselever, bl.a. workshop om planlægning og ernæringskursus for elever og forældre.
  • Flere aktivteter for MusiCreatot-holdet, bl.a. sangskrivningskursus i Lissabon og øvesessioner i produktion
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere, bl.a. gennem projekledelseskursus for teamledere og faggruppeledere, førstehjælpskursus og RKS Akademi om fx kommunikation og konflikthåndtering.

Årsrapport 2023 (pdf)
Revisionsprotokollat 2023 (pdf)

Årsrapport 2022 (pdf)
Revisionsprotokollat 2022 (pdf)

Årsrapport 2021 (pdf)
Revisionsprotokollat 2021 (pdf)

Årsrapport 2020 (pdf)
Revisionsprotokollat 2020 (pdf)

Årsrapport 2019 (pdf)
Revisionsprotokollat 2019 (pdf)