Elevdemokrati

Gør din stemme gældende i Elevrådet

Elevrådet er et vigtigt demokratisk organ, som sikrer elevernes indflydelse på skolens liv og udvikling. Alle klasser er repræsenteret i Roskilde Katedralskoles elevråd. Vi lægger stor vægt på, at alle bliver hørt, og både små og store emner er velkomne.

På dagsorden kan både være praktiske ting i dagligdagen og mere strategiske overvejelser. En gang om året tager Elevrådet på hyttetur for at kunne fordybe sig i et eller flere aktuelle emner. Her kommer rektor Claus Niller også forbi.

Der sidder repræsentanter fra elevrådet i skolens bestyrelse og i SOL-udvalget, som er udvalget for skolens sociale liv.

Læs vedtægterne for Elevrådet (pdf).

"Elevrådet er et centralt forum for samarbejde, hvor du som almindelig elev har mulighed for at blive hørt, og hvor vi samarbejder på tværs af klasser og med ledelsen."

Johannes Kammer Have, 3.u

Elevrådsformand