Science

Matematik A, Fysik B, Kemi B

Matematik og de naturvidenskabelige love er i store træk tidløs viden og kan derfor ikke kun bruges til at forstå vores verden i dag, men også til at løse problemstillinger i fremtiden.

I studieretningen fokuserer vi på, hvordan verden omkring os hænger sammen, og hvordan vi kan forstå og beskrive naturen ved hjælp af eksperimenter og teori. Du træner din nysgerrighed og evne til at opsøge viden, og du lærer at kunne gennemskue og forholde dig kritisk til indsam­let datamateriale.

I Science-studieretningen er målet, at du får færdigheder og vid­en, så du i fremtiden selv kan være med til at undersøge, udfordre og udvikle vores fysiske verden. Studieretningen er adgangsgivende til langt de fleste videregående uddannelser. Du har desuden mulighed for at hæve fysik og/eller kemi til A-niveau som valgfag.

Du arbejder bl.a. med:

  • Funktioner og deres muligheder til at beskrive virkeligheden
  • Vektorregning og differentialregning
  • Reaktionskinetik, reaktionshastighed og katalyse
  • Bevægelse af legemer på både Jorden og i rummet
Science

Fag

"Jeg valgte bl.a. studieretningen, fordi den åbner for mange muligheder. Forsøgene er interessante, og jeg kan godt lide, at vi kobler teorien til den virkelige verden."

Lærke Ravnholt Jensen

3.t

Se dine muligheder i denne studieretning

Vælg fag i de mørke felter og se, hvordan dit studieretningsforløb kan se ud.

excel_placeholder

Klik her for at indlæse værktøjet

Sammenlign med andre studieretninger

Skift studieretning ved at skifte faneblad

excel_placeholder

Klik her for at indlæse værktøjet

Her kan du se, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Adgangskortet på ug.dk