Vil du være en kritisk verdensborger, der kan begå sig lokalt og globalt?

Samfundet i ord og tal

Samfundsfaglige studieretninger

På de samfundsfaglige studieretninger kommer du til at arbejde med konkrete udfordringer inden for det politiske, økonomiske og sociologiske felt. Forståelsen for mennesker, deres handlinger og reaktioner er central. Også klima og miljø er på dagsordenen. Vi beskæftiger os med samfundet i ord og tal og prøver at forstå udfordringer og problemstillinger i både Danmark og resten af verden.

I de samfundsvidenskabelige studieretninger møder du enten engelsk eller matematik på A-niveau.

International business

Engelsk A, Samfundsfag A (international)
International business

Samfund og kommunikation - business

Samfundsfag A, Engelsk A
Samfund og kommunikation - business

Samfund og kommunikation - innovation og bæredygtighed

Samfundsfag A, Engelsk A
Samfund og kommunikation - innovation og bæredygtighed

Samfund og kommunikation - sundhed

Samfundsfag A, Engelsk A
Samfund og kommunikation - sundhed

Samfund og kommunikation

Samfundsfag A, Engelsk A
Samfund og kommunikation

Samfund - i tale, teori og tal

Samfundsfag A, Matematik A
Samfund - i tale, teori og tal

Samfundsfaglig studieretning på RKS