RKS er blevet UNESCO Verdensmålsskole

Katedralskolen er optaget i UNESCO ASP – et uddannelsesnetværk, der deler erfaringer om globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling.

”Vi er rigtig glade for det nye medlemskab. Vi kan bidrage med en masse i netværket, ikke mindst med vores erfaringer og indsatser for at sikre et stærkt studiemiljø og et godt og inkluderende socialt liv. Og vi glæder os selvfølgelig også til at få ny inspiration,” fortæller rektor Claus Niller.

Ligesom andre uddannelsesinstitutioner arbejder Roskilde Katedralskole med FN’s verdensmål og globale kompetencer i undervisningen på mange forskellige måder. Men gymnasiet har også taget mere utraditionelle skridt.

Alternativ jobtitel

Tilbage i 2015 ansatte Roskilde Katedralskole en projektleder for sociale aktiviteter, Sidsel Naut. Hun dedikerer sin tid til at understøtte gymnasiets mange elevudvalg og sociale arrangementer, og hun giver en hjælpende hånd, når spirende initiativer og ideer skal realiseres.

”Vi prioriterer - også uden for undervisningen - at bruge ressourcer på at styrke eleverne i at påtage sig aktive roller til gavn for fællesskabet. Det er der meget læring og dannelse i, og det er alletiders måde at blive klædt på til at agere i vores globale verden”, siger Claus Niller.

Senest har Katedralskolen i samarbejde med forskere fra RUC kastet sig ud i at undersøge skolens uformelle fællesskaber blandt eleverne. Målet er dels at blive klogere på, hvordan de uformelle fællesskaber fungerer, dels at undersøge, om man også her kan understøtte relationer og fællesskaber i endnu højere grad.

Sammen om løsningerne

På gymnasiet glæder man sig til de kommende netværksmøder i UNESCO ASP. Til et internt opstartsmøde mellem medarbejdere her i januar blev de første tanker og visioner delt, og næste skridt bliver at få nedsat et mere formaliseret UNESCO-råd med både elever, lærere og ledelse.

Hvad er UNESCO ASP?

UNESCO Associated Schools Project (ASP) er  - som man kan læse på UNESCO ASP's hjemmeside - et globalt uddannelsesnetværk, som har til "formål at udvikle undervisning, der fremmer international forståelse og fred. Når en skole bliver en del af UNESCO ASP, forpligter den sig til at fremme UNESCO’s idealer gennem udvikling af undervisningsmateriale og -metoder, der kan forberede børn og unge til at agere i en kompleks og gensidig afhængig verden. Netværket består i dag af 11.500 uddannelsesinstitutioner - lige fra børnehaver til lærerseminarier - spredt over 180 lande. Danmark blev i 2000 en del af ASP-netværket og har i dag 85 tilmeldte skoler".

 

23.01.2023