Rektor mener: Ro til elevtrivsel og fordybelse

Kommerciel støj på digitale enheder forstyrrer i klasserummet. På Roskilde Katedralskole er mobilskabe og firewall på vej. 

Kronikken er skrevet af Claus Niller og bragt på sn.dk 8. juni 2023

Den store skærmbrug har på det seneste været i søgelyset, som en af de helt store syndere i forbindelse med mistrivsel blandt unge. 

Bekymringerne har ført til et borgerforslag i slutningen af maj ”Stop tech-firmaernes kommercielle udnyttelse af danske børn & unge”, som bl.a. går ud på at tvinge tech-giganterne til at blokere for børns adgang til internetsider med indhold uegnet for børn, herunder sociale medier.

Og på Christiansborg har politikere med bl.a. statsministeren i spidsen taget kampen op mod mobiltelefoner, som af Mette Frederiksen er betegnet som ”farligere for børn end trafikken”.

På Roskilde Katedralskole har vi som alle andre oplevet, at fællesskab, fokus og fordybelse er under pres fra kommerciel støj på computere, mobiltelefoner og andre digitale enheder i klasserummet – og tendensen synes forstærket efter corona.

Nærvær og samvær

Så jeg er enig med statsministeren. Vi skal regulere. Det skal vi for at styrke de unges trivsel, deres selvtillid og deres evne til at lære og fordybe sig.

Samtidig skal vi sikre et velfungerende socialt liv på skolen. Det er nemlig en af de vigtigste faktorer for elevtrivslen på en ungdomsuddannelse. Det er bl.a. baggrunden for, at vi allerede for knap 8 år siden ansatte en projektleder for sociale aktiviteter. Vi er et af landet største gymnasier og netop derfor giver det god mening at ansætte en person, der på denne måde styrker elevernes trivsel.

På Roskilde Katedralskole vil vi forstærke oplevelsen af nærvær og fysisk samvær og parallelt hermed øge elevernes evne til at lære og fordybe sig. Vi vil sikre en skole uden kommerciel digital støj.

Mod til upopulære beslutninger

Som ved alle store forandringer og indgreb er det vigtigt at gå i dialog med de unge. Og her er der tale om en meget vanskelig balance. For eleverne vil altid ”kæmpe for den sidste fest”. Det ved vi fra regulering i andre sociale sammenhænge, f.eks. omkring alkohol og tobak. Eleverne vil opleve, at det er deres fulde ret at kunne benytte deres mobiltelefoner og andre enheder, som det passer dem, når de er i skole.

Her må vi udfordre de unge: Når skærmene bliver medbragt i skole, er de underlagt de retningslinjer, som skolen udstikker.

Så på den ene side skal vi i gang med dialogen, og på den anden side skal vi ikke være nervøse for at leve op til det ansvar, vi har som voksne, dvs. at kunne sætte rammer. Også selvom vi voksne har samme udfordringer, hvad angår anvendelse af skærme.

På Katedralskolen har vi drøftet problemstillingen med elevrådsrepræsentanter, og her har signalet været tydeligt: ”Hvis I ikke går i dialog, risikerer I total modvilje fra eleverne. Men vær samtidig parate til at tage de upopulære beslutninger. Det er bare vigtigt, at eleverne forstår, hvorfor I tager dem”.

Firewalls og mobilskabe

På baggrund af et seminar med elever, lærere, ledelse og bestyrelse er vi er nu i gang med sammen med skolens bestyrelse at udarbejde et sæt retningslinjer, der begrænser anvendelse af internetsider, som ikke er fagligt relevante, og som forstyrrer fællesskabet og fordybelsen. Med andre ord vil vi i løbet af næste skoleår etablere en firewall.

Samtidig indfører vi mobilskabe til elevernes mobiler, der afleveres ved timens begyndelse.

Vi har længe haft spilleregler for brugen af skærme i undervisningen med det formål, at lærerne ikke skal bruge dyrebar undervisningstid på at diskutere med eleverne, om de nu skal slå skærmen ned eller lægge mobilen væk. Vi må erkende, at det ikke er nok. At de enorme muskler hos tech-giganterne er meget svære at hamle op med.

Det er fortsat vores engagerede lærere, der vurderer, hvornår og hvordan skærmene inddrages i undervisningen. Men vi supplerer med firewall og mobilskabe for at sikre fællesskab, fokus og fordybelse.

 

09.06.23