Sådan opnår du størst læring

Vi har en tydelig RKS-kultur i undervisningen, så vi sikrer faglighed, fordybelse og fællesskab.

Du skal være bevidst om og aktiv i din egen læreproces, hvis du skal rykke dig mest muligt.

På Katedralskolen har vi gennem en årrække arbejdet med synlig læring. Målet er at gøre dig til en læringsbevidst elev, der ved, hvad du skal lære, hvor du er i læreprocessen, og hvad dit næste skridt er. 

Vi har særligt fokus på: 

  • at formulere læringsmål for forløb og lektioner
  • evaluering og feedback.

Færre karakterer for at øge læring

For at opnå gode resultater, skal du øve dig og turde begå fejl. I dagligdagen arbejder vi i træningsrummethvor det handler om at lære, udfordre sig selv og turde at lave fejl, mens vi til prøver, eksamen mv. arbejder i præstationsrummet, hvor præstationen og karakterer er i fokus. 

I praksis betyder det, at du ikke får karakterer i grundforløbet, men i stedet såkaldt formativ feedback og feedforward (dvs. respons på, hvad du skal arbejde med fremadrettet), så du bliver bedre både mundtligt og skriftligt. Dog får du karakterer for NV-prøven og AP-prøven, da de er officielle prøver, og karaktererne vil stå på eksamensbeviset. 

Når du begynder i studieretningsklasserne i november, vil du opleve at få flere karakterer, men stadig er der overvejende fokus på, at du skal øve dig og turde lave fejl.

Vi hjælper hinanden med at holde fokus på det faglige

Du opnår størst læring og de bedste resultater, når din og dine klassekammeraters opmærksomhed er rettet mod undervisningen. Det betyder, at vi har mobilfri undervisning. Og det betyder, at vi har indført firewall på skolens netværk. Ved at fravælge adgangen til spil, streamingtjenester, sociale medier og shopping, hjælper vi hinanden med at holde fokus på det faglige, fordybe os og være sammen i klasserummet. 

It med mening

'It med mening' er nemlig kodeordet for, hvordan vi anvender it i undervisningen på RKS. Vi bruger skærme, når læreren vurderer, det giver fagligt mening. Vi udforsker de muligheder og værktøjer, som it giver os, og vi arbejder med teknologiforståelse og digital dannelse. Som elev på RKS skal du lære, at:

  • anvende it som undervisningsredskab
  • fravælge it som underholdningsredskab.

I løbet af din gymnasietid får du i øvrigt Office-pakken gratis, og du bliver introduceret til relevante it-redskaber i de enkelte fag.

Klasserumskultur på RKS

Ovenstående er samlet i syv punkter, som hænger i alle klasselokaler, og som til sammen beskriver klasserumskulturen på RKS:

  • Vi bidrager til fællesskabet i klasserummet
  • Vi lytter og tager hensyn til hinanden
  • Vi holder fokus på det faglige
  • Vi bruger computeren, når læreren vurderer, det giver mening
  • Vi har computeren lukket og mobilen sat på flytilstand i mobilskabet ved timens start
  • Vi spiser ikke i undervisningen og holder lokalet rent.

Klasserumskultur på RKS

På fronten af mobilskabet hænger i alle klasselokaler en retningsgivende beskrivelse af vores klasserumskultur - et resultat af et strategiseminar for elever, lærere, ledelse og bestyrelse.