Internationalt

RKS er et lokalt gymnasium med global profil. Vi er akkrediteret Erasmus+ skole, så vi er sikret EU-støtte til internationalt uddannelsesarbejde.

På Roskilde Katedralskole bliver du rustet til at agere i en international virkelighed. Udover engelsk vælger du mindst ét andet sprog, og både i dagligdagen og på studieture arbejder vi med internationale projekter og perspektiver. Målet er at fremme dit globale udsyn og styrke din interkulturelle forståelse.

Vi har i 2022 fået en 5-årig akkreditering som Erasmus+ skole, dvs. vi er sikret økonomisk støtte fra EU til internationalt uddannelsessamarbejde. Det giver ekstra gode muligheder for både elever og lærere.

Studieture

For mange er studieturen i 2.g et af gymnasielivets helt store højdepunkter. Her går kulturmøder, fede faglige oplevelser og klassefællesskab op i en højere enhed.

Turen foregår om foråret og går som udgangspunkt med bus eller tog til en europæisk destination inden for en radius af 1200 km fra Roskilde. Skal du og din klasse besøge et af vores venskabsgymnasier længere væk, er fly en mulighed. Prisen for studieturen i 2.g er max 4.500 kr. Du betaler selv din tur, men hvis pengene er få, har du mulighed for at søge økonomisk støtte hos Roskilde Katedralskoles Venner. Besøg evt. også legatbogen.dk.

Hvert år får mange elever i 3.g også mulighed for at komme på en kortere rejse med deres studieretningsklasse eller valghold. Fx kan tyskhold tage til Berlin, samfundsfag til Bruxelles og franskhold til Paris. 

International studieretning: International business

Som det første gymnasium i Roskilde oprettede RKS en international studieretning i skoleåret 2013/2014. Når du går i den internationale klasse, foregår undervisning og eksamen på engelsk i fagene samfundsfag, historie og engelsk. Du deltager i internationale camps i Danmark og kommer på en ekstra studietur i 3.g på 10-11 dage. Turen går til USA, hvor du og din klasse bl.a. besøger vores venskabsgymnasium Burlington High School.

Europaklasse

Er du glad for sprog og interesseret i at møde andre europæiske unge? Så skal du vælge Katedralskolens Europaklasse, hvor du vil møde øget fokus på kulturmøder med andre europæiske unge.