Generalforsamling for Roskilde Katedralskoles venner 31. oktober

Bestyrelsen for støtteforeningen Roskilde Katedralskoles Venner indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. november 2023 kl. 16.30

Det foregår på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59.
Dagsorden følger vedtægterne. 

På bestyrelsens vegne

Claus Niller
formand

25.10.23