Fravær og forsømmelser

Der er mødepligt i gymnasiet til både den almindelige undervisning og til andre aktiviteter som fx morgensamlinger og fællestimer. Din tilstedeværelse er en forudsætning for, at du kommer til eksamen i et begrænset antal fag.

Reglerne om tilstedeværelse er beskrevet i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler på retsinformation.dk

Der er som udgangspunkt mødepligt i stx. Udebliver du fra undervisningen, resulterer det i 100% fravær. Det gælder også, hvis du kommer for sent eller går fra undervisningen, før den er afsluttet. 

Studievejlederne følger dit fravær og forsømmelser og kalder dig ind, når de skønner det nødvendigt. Hvis dit fravær bliver for højt, vil du modtage en sanktion. 

Hvis vi skønner, at dit fravær er for højt, må du på Roskilde Katedralskole regne med at skulle til eksamen i alle eller nogle af de fag, du afslutter. 

Hvis fraværsprocenten efter flere advarsler fortsat stiger, kan du risikere bortvisning fra undervisningen.

Særlige forhold kan gøre sig gældende, så du er berettiget til sygeundervisning. Se bekendtgørelsen om uddannelsen til studentereksamen, kap. 15 på retsinformation.dk.