Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du abonnerer på Roskilde Katedralskoles nyhedsbrev

Tak! Vi er glade for, at du har lyst til at holde dig ajour med hverdagen og højdepunkter på Roskilde Katedralskole via vores nyhedsbrev.

Vi gør opmærksom på, at du til hver tid kan afmelde nyhedsbrevet. 

Hvilke oplysninger registrerer vi, når du abonnerer på nyhedsbrevet?

For at kunne sende dig Roskilde Katedralskoles nyhedsbrev, registrerer vi din mailadresse. Vi registrerer også tidspunktet for din tilmelding. 

Vi bruger programmet Mailchimp til at oprette og udsende vores nyhedsbreve. Mailchimp opsamler IP-adresser, som kan bruges til statistiske formål, hvis man ønsker at segmentere et nyhedsbrev ud fra lokation. Denne funktion benytter vi dog ikke, men funktionen kan ikke slås fra.

Derudover registrerer vi statistiske oplysninger om, hvordan vores nyhedsbrev bliver brugt.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du skal være opmærksom på, at du altid kan afmelde nyhedsbrevet.  

Sådan opbevarer vi dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er abonnent på vores nyhedsbrev. Personoplysningerne er opbevaret i skolens it-systemer, som kun få medarbejdere på skolen har adgang til.

Når du afmelder dig nyhedsbrevet, sletter vi dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Oplysningerne får du på denne side.

Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolens kommunikationschef eller skolens databeskyttelsesrådgiver. 

Retten til indsigt
Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra. Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse
Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen
Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt, for at vi kan sende dig nyhedsbrevet. Hvis du ønsker nogle af dine personoplysninger slettet så længe du er abonnent, kan du kontante os.

Sådan gør du brug af dine rettigheder
Du skal kontakte skolens databeskyttelsesrådgiver og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske.

Formalia

Roskilde Katedralskole er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Databeskyttelsesrådgiver: DPO@gfadm.dk

Klageadgang
Du kan klage over Roskilde Katedralskoles behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.