Studie- og ordensregler

Målet med dit gymnasieforløb er, at du bliver student med så godt et resultat som muligt. Vores studie- og ordensregler er netop til for at støtte et godt og positivt læringsmiljø på skolen.

Som elev på Roskilde Katedralskole skal du kende og følge vores studie- og ordensregler, som bl.a. er, at:

  • du skal opføre dig hensynsfuldt over for elever og ansatte på skolen
  • du har mødepligt til undervisningen, herunder også til fællestimer, morgensamling og studievejledning
  • du skal møde velforberedt til timerne og deltage aktivt i undervisningen
  • du skal melde sygdom og andet fravær til skolen via Lectio.

Læs den fulde ordlyd af skolens studie- og ordensregler (pdf), som bygger på  vores værdier: Muligheder, medansvar og mening...

Studieture og ekskursioner

Generelt skal du til hver en tid følge lærernes anvisninger. På ekskursioner og studierejser færdes elever som minimum altid tre sammen. Hvis der undtagelsesvis opstår en situation, hvor det ikke er muligt, skal du kontakte lærerne med det samme. 

Studieture og flerdagesekskursioner er undervisning, og det kan du kun klare, hvis du er ædru og udhvilet - fuldstændig som til daglig. Studieture og ekskursioner er derfor alkoholfrie. Vi har en regel om, at alle elever skal være på deres værelser kl. 23, og der skal være ro kl. 24. Rejselærerne kan udstikke senere hjemkomsttidspunkt, hvis det er nødvendigt for programmet.

Alkohol

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag, på introture og studieture. Også fester skal foregå i en ånd af fællesskab og uden alkohol som dominerende faktor.

Sammen med Himmelev Gymnasium, Roskilde Gymnasium og en lang række andre gymnasier er vi gået sammen om et alkoholkodeks.

Røgfri Skoletid

Siden 1. august 2021 har alle ungdomsuddannelser haft Røgfri Skoletid, dvs. det ikke er tilladt at ryge, dampe, indtage snus eller anden tobak i skoletiden, heller ikke uden for skolens område. Det gælder også på studierejser, til fester osv.