Vejledning

Har du brug for en snak? Vejledningen er et tilbud til alle.
Vi har studievejledere, læse- og skrivevejledere og studiecoaches.

Vejledningen giver fælles vejledning i din klasse og individuel vejledning, hvis du møder faglige, personlige eller sociale udfordringer undervejs i din gymnasietid. 

Besøg i klasser

I starten af skoleåret kommer studievejlederne ud til alle klasser, så du ved, hvem din studievejleder er. Her hører du om vejledningens tilbud, studie- og ordensregler og afklaringsprocessen op til valg af studieretning i 1.g og af valgfag i 2.g.

Individuel vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte din klasses studievejleder, hvis du har brug for at snakke eller har specifikke udfordringer – fx med at strukturere skolearbejdet, læsevanskeligheder eller personlige problemer. Du kan skrive en besked i Lectio eller komme forbi i din studievejleders træffetid, som du finder på opslagstavlen foran Vejledningen.

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Når du går i gymnasiet, kan du få SU, fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Hvis du opfylder betingelserne og er studieaktiv, kan du få SU, indtil din uddannelse slutter. Læs mere på su.dk.

Kommende elever kan også tage kontakt

Vejledningen har åbent hver dag fra kl. 10.00-15.00.
Vejlederne kan også kontaktes på mail eller telefon på 4635 1891.

Hvis du har spørgsmål om stx-uddannelsen eller undervisningen, kan du altid kontakte leder af vejledningen, Irma Kobæk. 

Studievejledere

hey

Irma Kobæk

Leder af Vejledningen
tlf. 29 28 29 56

Klasser
1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.p, 1.u, 1.x
2.a, 2.b, 2.c, 2.p
3.a, 3.b, 3.p

rkkb@rks-gym.dk

Malene West Henriksen

Studievejleder

Klasser
1.m, 1.q, 1.r
2.f, 2.m, 2.q, 2.r
3.c, 3.d, 3.m, 3.q, 3.r, 3.u

rkmwh@rks-gym.dk

Martin Ulrich Christensen

Studievejleder

Klasser
1.e, 1.s, 1.w
2.d, 2.e, 2.s, 2.t, 2.u, 2.w
3.e, 3.s, 3.t, 3.w

rkmuc@rks-gym.dk

Rikke Lund Skov

Studievejleder

Klasser
1.f, 1.i, 1.y, 1.z
2.i, 2.x, 2.y, 2.z
3.f, 3.i, 3.x, 3.y, 3.z

rkrpl@rks-gym.dk

Andre vejledningstilbud

Læse- og skrivevejledning

Læse- og skrivevejlederne Anne Marie Tuff og Rikke Hartmann hjælper dig, hvis du oplever problemer med at læse og skrive opgaver. De støtter også elever med ordblindhed.

Studiecoaching

Skolens studiecoaches Karina Nyring og Sisse Olsson kan hjælpe dig, hvis du oplever stress, skoletræthed eller har personlige problemer. Studiecoachene støtter dig i at bruge dine egne ressourcer til at overvinde problemer. Der arbejdes med professionelle redskaber i tilrettelagte samtaleforløb.

Psykolog til rådighed

Skolen har en psykolog til rådighed, hvis du har brug for at snakke. Du skal kontakte din studievejleder, hvis du ønsker at få en tid hos psykologen.

Studievalg Danmark

Studievalg Danmark vejleder om uddannelse og job, efter du er færdig på RKS. På Vejledningens opslagstavle kan du se, hvornår vejleder Morten Georg Hansen er på skolen. Du kan bestille tid til vejledning hos Morten på mge@studievalg.dk, tlf. 33 33 20 76, eller du kan booke en tid på studievalg.dk. Du kan også få information om uddannelser på uddannelseguiden.dk og studentum.dk

Studievalg.dk

E-vejledning

Du kan få anonym vejledning om uddannelse af e-Vejledningen, der drives af Undervisningsministeriet. De kan kontaktes på forskellige platforme – også om aftenen og i weekenden.
e-vejledning

Headspace

Headspace Roskilde er et tilbud til alle unge, der har brug for at tale med nogen - uanset hvad det handler om. Rådgiverne er vant til at tale med unge om alt lige fra eksamensangst og kæresteproblemer til stress og bekymringer - ingen problemer er for store eller små. Hos Headspace er hjælpen gratis, og du kan være helt anonym.
Headspace hjemmeside

Skal du snart vælge valgfag?


I tvivl om reglerne for fravær?

Læs om fravær.