International business

Samfundsfag A, Engelsk A

International linje

Bliv en del af det globale klasseværelse - bliv den næste student fra International Business!

Arbejdssproget er som udgangspunkt altid engelsk, når vi dykker ned i sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold i den engelsksprogede verden. Du undervises på engelsk i samfundsfag og historie. At du brænder for at styrke dit engelskfaglige niveau og godt kan lide at tale engelsk, er derfor vigtige forudsætninger for at vælge den internationale businessklasse.

Du skal vælge denne studieretning, hvis du har en interesse for både big business og small business. Her arbejder du med handel og markedsføring i en lokal, national og international kontekst. 

Som en del af undervisningen arbejder vi sammen med internationale klasser fra andre gymnasier, og vi har studieretningsdage med temaer som 'Terrorism', ”US Election” og 'The battle of Arctic'.

Foruden en studietur i 2.g til et engelsktalende land, kommer du i efteråret i 3.g til USA på en ca. 10 dages studietur. En del af denne tur indeholder et homestay hos vores værter fra vores samarbejdsskole i Burlington, Wisconsin, samt et ophold i to udvalgte storbyer, fx Chicago, New York og Washington, DC. Studieturen indeholder både kulturudveksling, besøg i Kongressen i USA, et virksomhedsbesøg og selvfølgelig flere andre politiske, historiske og kulturelle seværdigheder. Vær opmærksom på, at rejseomkostningerne til de to studieture samlet beløber sig til ca. 15.-17.000.

Du arbejder bl.a. med:

  • Ungdomskultur i USA, Danmark og andre lande
  • Det multikulturelle samfund - nationalt og globalt
  • Radikalisering i Storbritannien
  • Forholdet mellem Kina og USA
  • International og global økonomi og handel
  • Analyse af lokale, nationale og multinationale virksomheder

Særligt for denne studieretning

Hvis du ønsker denne studieretning, skal du i grundforløbet i 1.g skrive en motiveret ansøgning. Du skal skrive højst ½ side, hvor du gør rede for:

  • dine særlige faglige forudsætninger
  • dine særlige interesser for studieretningen
  • evt. ønske om kommende uddannelse

Ansøgningen skal være på engelsk, og du skal sende den til skolen inden fristen for valg af studieretning via mail post@rks-gym.dk

Global Touch

Fag

"Samfundsfag på internationalt plan er meget spændende. Vi har bl.a. arbejdet sammen med elever fra Japan, hvor vi lærte om deres land og samfund. Det betyder også noget for klassefællesskabet, at få undervisning på engelsk i flere fag – vi taler i det hele tage meget engelsk sammen i klassen."

Olivia Sofia Mino

2.f

Se dine muligheder i denne studieretning

Vælg fag i de mørke felter og se, hvordan dit studieretningsforløb kan se ud.

excel_placeholder

Klik her for at indlæse værktøjet

Sammenlign med andre studieretninger

Skift studieretning ved at skifte faneblad

excel_placeholder

Klik her for at indlæse værktøjet

Her kan du se, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Adgangskortet på ug.dk