Det mikroskopiske liv

Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Studieretningen forener teori og eksperimentelt arbejde. Du får en solid faglig viden om bioteknologi, fysik og matematik, og du får stor erfaring i at arbejde hands-on med forsøgsopstillinger og kend­skab til laboratorieudstyr inden for de naturvidenskabelige fag. Som en del af studieretningen vil du komme på virksomhedsbesøg hos internationale virksomheder og forskningsinstitutter. 

Du får mulighed for at indgå i et studiemiljø med faglige ekskursioner og fællesarrangementer på tværs af årgange. Samtidig bliver studieretningen sat ind i en større europæisk og global sammenhæng både særfagligt og tværfagligt, fx kan de øvrige fag bidrage til at belyse bioteknologiens historiske forudsætninger og etiske problemstillinger.

Studieretningen giver adgang til de lange videregående naturvidenskabelige og sundhedsviden­skabelige uddannelser samt ingeniøruddannelserne.

Du arbejder bl.a. med:

  • Hvad er stamceller, hvad kan de bruges til og hvad vil vi tillade?
  • Hvordan renser man drikkevand ved hjælp af bakterier?
  • Hvordan fremstiller man lægemidler?
  • Skal vi benytte GMO i vores fødevarer?
Det mikroskopiske liv

Fag

"Fagene spiller supergodt sammen på biotek-linjen. Vi arbejder med fx celler, DNA og enzymer og laver en masse spændende forsøg. Den eksperimentelle del giver noget godt til hverdagen. "

Freja Marie Nybo Stovgaard

2.z

Se dine muligheder i denne studieretning

Vælg fag i de mørke felter og se, hvordan dit studieretningsforløb kan se ud.

excel_placeholder

Klik her for at indlæse værktøjet

Sammenlign med andre studieretninger

Skift studieretning ved at skifte faneblad

excel_placeholder

Klik her for at indlæse værktøjet

Her kan du se, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Adgangskortet på ug.dk