Roskilde Katedralskoles Elevforening

Vi er en skole med en 1000 år lang historie. Og vi har en elevforening, der har eksisteret i mere end 100 år. Imponerende, ikke?

Roskilde Katedralskoles Elevforening (tidl. Roskildenser-Samfundet) arbejder for at styrke forbindelsen og sammenholdet mellem tidligere elever. Foreningen holder jubilarfester, uddeler legater og udgiver  årsskriftet Roars Kilde.

Årlig jubilarfest anden lørdag i juni - i 2025 er det 14. juni

Elevforeningen holder hvert år den 2. lørdag i juni en jubilarfest på skolen for studenter, realister og hf'ere med 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 og 75 års-jubilæum. I 2025 holdes festen lørdag den 14. juni.

Rejselegater

I 3.g kan du søge om et rejselegat på op til 15.000 kr. Oplysninger om legatet og hvordan du søger, kan du se i Lectio i maj eller juni. 

Legatet vil kunne bruges til hel eller delvis dækning af rejse-, studie- og opholdsudgifter. Hvis du modtager et legat, vil foreningen gerne have, at du efterfølgende afleverer en kort beskrivelse af rejsen og dit udbytte. Beskrivelsen bliver bragt i årsskriftet Roars Kilde.

Legatet uddeles ved årets dimittendfest.

Kontingent

Medlemskabet er gratis de første fem år efter dimission. Herefter er det årlige kontingent 150 kr. pr. år. Du kan også vælge at købe et livsvarigt medlemsskab for 1.500 kr.

Vil du have mere at vide?

Læs meget mere på elevforeningens hjemmeside: www.rks-elevforening.dk.