Bestyrelsesdokumenter

Læs årsrapporter, skoleudviklingskontrakter og bestyrelsesreferater

Årsrapporter

Skolens vigtigste resultat i 2022 var dimissionen af 435 studenter ved to translokationer den 24. juni 2022. 

Studenternes samlede eksamensgennemsnit var i 2022 på 7,6. I 2021 var det 7,8, og 2020 var det 7,5. 

Væsentlige nye projekter, som skolen har igangsat eller gennemført i 2022, er bl.a. følgende:

  • Pædagogiske projekter, fx: 
    • Mere systematisk videndeling om arbejdet med reformkompetencerne karrierelæring, innovation og globale kompetencer
    • Øget fokus på social trivsel og faggruppers arbejde med fagligt efterslæb i kølvandet på coronaår
    • Genoptagelse af internationale relationer efter corona og udnyttelse af nye internationale muligheder, da RKS i 2022 er blevet akkrediteret som Erasmus+ skole.
  • Talentudvikling i og efter en coronatid, herunder et nyt initiativ, hvor 3.g'ere vejleder grundskoleelever i Unge Forskere-projekter
  • Styrket indsats for de nu 75 Team Danmark- og eliteidrætselever, bl.a. obligatoriske mentorsamtaler i 1.g
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere, bl.a. på fælles studietur til Stockholm og via skolens eget RKS Akademi.

Årsrapport 2022 (pdf)
Revisionsprotokollat 2022 (pdf)

Årsrapport 2021 (pdf)
Revisionsprotokollat 2021 (pdf)

Årsrapport 2020 (pdf)
Revisionsprotokollat 2020 (pdf)

Årsrapport 2019 (pdf)
Revisionsprotokollat 2019 (pdf)

Årsrapport 2018 (pdf)
Revisionsprotokollat 2018 (pdf)