Roskilde Katedralskole indfører mobilfri undervisning

For at øge læring og fordybelse og for at styrke fællesskabet indfører vi mobilfri undervisning fra skoleåret 2023-24.

Vi har gennem de senere år oplevet, hvordan digitale teknologier sætter fokus, koncentration og fællesskaber under stadigt mere pres i undervisningen. De mange forstyrrelser er kilde til stor frustration.

I foråret var ca. 50 repræsentanter fra RKS - elever, lærere, ledelse og bestyrelse – samlet til et bestyrelsesseminar for at drøfte, hvordan vi i en tid med mange skærme og forstyrrelser i højere grad end nu kan hjælpe eleverne med at blive bedre til at lære noget, til at fordybe sig og til at skabe gode relationer.

Mobilen afleveres i mobilramme

Resultatet er, at vi fra dette skoleår indfører mobilfri undervisning på alle årgange. Eleverne afleverer deres mobil i en mobilramme ved lektionens start og henter den igen, når lektionen slutter. En del elever kender det, da flere lærere gennem en årrække har anvendt denne praksis.

Samtidig arbejder vi på en regulering af skolens netværk ved hjælp af en firewall for at undgå kommerciel støj på computere.

FAQ om mobilfri undervisning