Skærme med mening

Kronik af Claus Niller

De nye anbefalinger om skærmbrug i undervisningen er vand på Roskilde Katedralskoles mølle.

Af Claus Niller, rektor 
Kronikken er bragt i dagbladene under Sjællandske Medier 18.12.2023

Mandag udsendte Børne- og undervisningsministeren anbefalinger for brug af skærme i undervisningen på ungdoms- og erhvervsuddannelser.

Kort fortalt handler anbefalingerne om at sikre, at eleverne ikke forstyrres af al den underholdning, som i forskellige afskygninger kan findes på mobiltelefoner og computere, og at der er en god balance mellem det analoge og digitale.

Ministeren opfordrer bl.a. til, at landets skoler indfører principper for anvendelse af mobiltelefoner i skolen og sætter begrænsninger på skolens net for at fjerne elevernes adgang til spil, sociale medier, shopping og andet, der ikke er relevant for undervisningen. Samtidig skal skolen arbejde bevidst med, hvornår computeren meningsfuldt indgår, bl.a. ved at den ikke bevidstløst er tændt fra timens start.

Ungdomsværelset rykkede ind

På Roskilde Katedralskole har vi længe arbejdet under mantraet ’IT med mening’, og ovenstående er en del af vores klasserumskultur.

Vi oplevede tilbage i 2018 populært sagt, at elementer fra ungdomsværelset var flyttet ind i klasselokalet. Den bærbare computer og mobiltelefonen betyder, at stort set alt det, du kan derhjemme - så som at handle på nettet, gamble, streame osv. - det kan du også i klasseværelset. Og det går ud over koncentrationen, indlæringen og fællesskabet. Derfor søsatte vi i 2018 et projekt, vi kaldte ”Fjern forstyrrelser fra klasserummet”. Mobilerne kom i taskerne, bordene blev ryddet til skolearbejde, og skærmene lukket, når de ikke var i brug i undervisningen.

Skridtet videre i 2023

Efter nogle meget usædvanlige coronaår besluttede skolens bestyrelse i foråret 2023 at puste nyt liv i indsatsområdet sammen med elever og lærere. Som i 2018 er vores tilgang præget af dialogens vej.

Denne gang er vi gået skridtet videre i en erkendelse af, hvilke kræfter vi er oppe i mod: Tech giganter, der er enormt dygtige til gennem sofistikeret udvikling af teknologi, applikationer og algoritmer at stjæle de unges (og vores) opmærksomhed.

Som en elev sagde på forårets strategiseminar: Jeg ser jo ikke på mine klassekammerater, når vi alle sammen pr. automatik kommer til at sidde og kigge ind i vores skærme.

Det er ikke bare fagligheden og fordybelsen, der lider, men også fællesskabet i klassen. Derfor skal mobiler nu afleveres ved times start, og vi har implementeret en firewall, der fjerner adgangen til spil, shopping og sociale medier på skolens net. Det er klare rammer, der understøtter en fælles klasserumskultur.

Hvad siger eleverne?

Da vi indførte de omtalte tiltag på Roskilde Katedralskole, var det selvfølgelig ikke uden en vis spænding for reaktionerne. Særligt forældrenes positive reaktion kom bag på os. Måske havde vi endda havde fået en stærkere negativ reaktion, hvis vi ikke havde gjort noget?

Elevernes reaktioner er delte. Nogle har stor forståelse for, at tiltagene er en hjælp til at kunne koncentrere sig om det centrale i undervisningen. Andre mener, at der er tale om formynderi, og at vi ikke respekterer, at de er unge voksne, der selv kan tage ansvar.

Vores erfaring viser dog, at tydelige rammer er nødvendige. Vi har som skole et ansvar, der dels handler om at lytte til de unge, men også om at vi i sidste ende må tage de beslutninger, vi mener er de rigtige i forhold til de unges indlæring og trivsel. Vi gør det netop af omsorg for de unge og for fællesskabet.

… Og så et ønske om et nyt fag

Skærme og digitale hjælpemidler er en del af den virkelighed, som både de unge og vi andre lever i. Det hverken kan eller skal vi ændre på. Jeg er enig med ministeren i, at det er vores opgave at klæde de unge på til at tackle de udfordringer, som de digitale enheder giver.

Samtidig skal vi også udforske alle mulighederne. Derfor håber jeg, at ministeren følger op på sine anbefalinger ved at styrke elevernes generelle digitale dannelse gennem indførelsen af det obligatoriske fag digital teknologiforståelse i grundskolen og i gymnasiet.

19.12.2023