Om uddannelsen

På stx er trivslen høj, og det er den ungdomsuddannelse, der giver adgang til flest videregående uddannelser.

Mange unge vælger at tage en studentereksamen på RKS. Og det er der gode grunde til.

Høj faglighed og et stærkt socialt liv

En studentereksamen (stx) er for dig, der er nysgerrig efter at blive klogere på verden og godt kan lide at lære. I gymnasietiden fordyber du dig i faglige emner sammen med vores engagerede lærere, som er eksperter i deres fag, og som stiller krav til din indsats.

Samtidig vil du opleve, at sociale aktiviteter er en stor del af livet på RKS. Vi mener nemlig, at du lærer bedst, når du har det godt. Derfor bruger vi meget energi på fællesarrangementer, hygge og fester, og du kan få ekstra indflydelse i et af vores mange elevudvalg. Det gode sociale liv er en af grundene til, at stx er den ungdomsuddannelse, der har det laveste frafald og høj trivsel.

Bred og solid uddannelse, der giver dig muligheder

Stx er såkaldt alment dannende, og det betyder, at du møder mange forskellige fag, arbejdsmetoder og mennesker. Du bliver klogere på humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, og idræt og kreative fag er obligatoriske. Du får globale, digitale og innovative kompetencer, og du lærer at arbejde selvstændigt, at samarbejde og tilegne dig ny viden - hvilket er helt afgørende i en tid, hvor det eneste, vi med sikkerhed ved er, at verden forandrer sig. 

Kort sagt: Det er helt almindeligt ikke at vide, hvad du vil efter gymnasiet, og derfor er det en tryghed at vide, at en stx er den ungdomsuddannelse, der giver adgang til flest videregående uddannelser.

Læs om de forskellige studieretninger.

Uddannelsens opbygning

Store skriftlige opgaver

I gymnasiet skriver du hvert skoleår en flerfaglig individuel, stor skriftlig opgave. Opgaverne tiltager i omfang og krav.
I 1.g skriver du dansk-historie-opgaven (DHO).

I 2.g skriver du studieretningsopgaven (SRO) i to eller tre af dine studieretningsfag.

I 3.g skriver du studieretningsprojektet (SRP).

Hver stor opgave har sit eget Googlesite. Link til disse finder du på forsiden af din profil i Lectio.