Samfund og kommunikation - innovation og bæredygtighed

Samfundsfag A, Engelsk A

Er du interesseret i innovation, bæredygtighed og grøn omstilling i lokal og global kontekst? Vil du gerne være med til at forme fremtidens bæredygtige samfund? Så er denne studieretning lige noget for dig.

På denne studieretning tager vi udgangspunkt i social, økonomisk og økologisk bæredygtighed og arbejder med problemstillinger og cases i forskellige faglige sammenhænge både i og uden for klasselokalet. Det betyder, at du kommer til at møde eksterne samarbejdspartnere, f.eks. når vi besøger virksomheder og organisationer, der arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling. Det kan også være, vi prøver kræfter med at undervise på andre uddannelsesinstitutioner i et emne, vi har arbejdet med eller lignende. Her vil du og dine klassekammerater blive inddraget i idéudviklingen.

I studieretningen har du engelsk og samfundsfag på A-niveau samt en række fællesfag som for eksempel dansk og historie. I løbet af din gymnasietid vil du opleve, at vi arbejder med bæredygtighed, men fagene har også en række særfaglige mål, vi arbejder med. Du vil for eksempel få viden om forholdet mellem Danmark og den internationale økonomiske verden, og hvordan Danmark særligt påvirkes af de engelsksprogede landes økonomi og kultur. Du vil få naturgeografi på B-niveau og biologi på C-niveau, hvilket giver dig en bred viden om bl.a. bæredygtighed og levevilkår.

Fra 2023 er Roskilde Katedralskole en UNESCO-skole, hvilket giver muligheder for at indgå samarbejde om bæredygtighed med andre UNESCO-skoler i både Danmark og i udlandet.

Du arbejder bl.a. med:

  • Innovation og grøn omstilling
  • De tre bæredygtighedsdimensioner i både lokalt og globalt perspektiv
  • Eksterne samarbejdspartnere – hvordan arbejdes der med fremtidens bæredygtige samfund ’ude i virkeligheden’?
  • Det engelske sprog og kulturmøder
  • Sociologiske, politiske og økonomiske forhold

Særligt for denne studieretning

Hvis du ønsker denne studieretning, skal du i grundforløbet i 1.g skrive en motiveret ansøgning. Du skal skrive højst ½ side, hvor du gør rede for:

  • dine særlige faglige forudsætninger
  • dine særlige interesser for studieretningen
  • evt. ønske om kommende uddannelse

Ansøgningen skal du sende til skolen inden fristen for valg af studieretning via mail post@rks-gym.dk

Samfund og kommunikation - innvoation og bæredygtighed

Fag

"Det er spændende at være på en linje, hvor vi arbejder med noget, der er så aktuelt og vigtigt for hele verden. Det giver så meget mening."

Lisa Bundgaard Jakobsson

Student 2023

Se dine muligheder i denne studieretning

Vælg fag i de mørke felter og se, hvordan dit studieretningsforløb kan se ud.

excel_placeholder

Klik her for at indlæse værktøjet

Sammelign med andre studieretninger

Skift studieretning ved at skifte faneblad

excel_placeholder

Klik her for at indlæse værktøjet

Her kan du se, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Adgangskortet på ug.dk