Fester

IMG_5416_red1

Sebastian Barnstein Nielsen og Sine Stenholt - formænd for festudvalget HROAR

Nyheder
15. maj 2017 MusiCreator-koncert på Gimle >

Mens der i dag er optagelsesprøve for elever, der vil være en del af MusiCreator næste skoleår, blev første år med talentlinjen afsluttet i sidste uge med en koncert på Gimle. Her løftede holdet sløret for de numre, de har komponeret og arrangeret i ...

8. maj 2017 Tillykke til seks lærere! >

I dette skoleår har Roskilde Katedralskole hele seks lærere i pædagogikum. Alle har nu bestået den praktiske del, som handler om selve undervisningen af eleverne. Senere på måneden skal de skrive en teoretisk opgave. Når den er bestået, kan de ...

Festudvalget HROAR
Katedralen har et festudvalg "HROAR" med elever, der er med til at skabe rammerne for de fede fester. Festudvalget står for beslutningerne om, hvordan festerne skal foregå. Hvert år i september måned finder udvalget nye medlemmer blandt 1.g'erne. Udvalget bruger nogle timer før hver fest på at ordne alle de praktiske ting, som oppyntning, opstilling og afprøvning af ølanlæg, og derefter er der dømt fest.

Støttefest
Alle 2.g-klasser tager på rejse til et sted i Europa. Til støttefesten kan venner, forældre og andre besøge skolen og være med til at støtte 2.g-klassernes studierejse. Festen holdes i november. Dørene åbner normalt kl. 15.00, og her byder klasserne på mad, drikke og masser af underholdning. Klasserne får hver især den del af overskuddet, som de har tjent ind, og det betyder hård konkurrence mellem klasserne.

Gallafest
Et af årets højdepunkter på Roskilde Katedralskole er gallafesten, hvor 3.g'erne trækker i gallatøjet, danser lanciers og fester med hinanden. Gallafesten markerer afslutningen på det almindelige skoleforløb, før alle kræfter skal lægges i eksamenslæsningen. Transporten til festen foregår i limousiner, traktor, hestevogn og hvad man ellers har fantasi til. Familie og venner er meget velkomne til at overvære den festlige ankomst.

Dimittend-festen
Til vores traditionsfyldte dimittendfest har vi flere end 1.200 gæster til middag; de glade studenter og deres stolte forældre. Hvert år er det en stor succes og en jubel-aften, og rigtig mange fra 1.g og 2.g bakker op om arrangementet og hjælper med oppyntning, borddækning og servering.

Gamle elevers fest
Gamle elevers fest er et populært arrangement på skolen. Her kan studenter fra de seneste ni årgange møde deres gamle venner, mindes de gode gamle dage og tale med en del af deres tidligere lærere. Festen afholdes hvert år den første lørdag i oktober og arrangeres af skolen. Tilmelding skal ske til Fathi på rkpfr@rks-gym.dk