Optagelse til skoleåret 2023-24

Er du en af de mange, der i 2023 har søgt om optagelse på Roskilde Katedralskole? Tak for din ansøgning! 

Igen i år har rigtig mange søgt Roskilde Katedralskole. Det er vi både glade for og stolte over. Samtidig er vi glade for at kunne fortælle, at vi i år kan optage alle ansøgere, der har søgt RKS som førsteprioritet. Hvis du opfylder optagelseskravene, kan du derfor godt begynde at glæde dig til, at du skal begynde torsdag den 10. august.

Her se tidsplanen for, hvornår du hører fra os i din digitale postkasse:

  • Senest den 1. juni får du et brev med besked i din digitale postkasse om, at vi har en foreløbig plads til dig på Roskilde Katedralskole. Pladsen er betinget af, at du fortsat lever op til adgangskravene efter din sommereksamen.
  • Ultimo juni/primo juli får du et endeligt optagelsesbrev i din digitale postkasse. Herefter sender vi med fysisk post et velkomstbrev sammen med et velkomsthæfte, en klasseliste og en hilsen fra dine kommende guider.

Optagelsesprøve

  • Hvis du har gået på en prøvefri skole eller ikke har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i det krævede omfang, skal du til optagelsesprøve onsdag den 26. april 2023 og efterfølgende optagelsessamtale. 
  • Hvis ikke du opfylder de øvrige adgangskrav for optagelse på stx, skal du til en optagelsesprøve, som er planlagt til at blive afviklet fredag den 9. juni 2023, og en efterfølgende optagelsessamtale.

Hvis du skal til optagelsesprøve, får du en særskilt indkaldelse i din digitale postkasse fra os, senest fire hverdage inden prøven afholdes. Prøven afholdes her på Katedralskolen, hvis du har søgt os som 1. prioritet.

Læs mere om optagelsesprøven på ug.dk.

Omvalg af kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog lukker 18. juni

I optagelse.dk har ministeriet givet mulighed for, at man som ansøger kan ændre sit valg af 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag. Ændrer du dit valg efter søndag den 18. juni, vil det ikke blive registreret på Roskilde Katedralskole, da vi på dette tidspunkt danner grundforløbsklasserne til næste skoleår, og her har disse valg betydning. 

Nåede du ikke at søge?

Tag fat i kontoret, og hør om dine muligheder.

 

15.03.2023 - opdateret 14.06.2023