Ferieplan 2023-24

Første skoledag efter sommerferien

1.g: Torsdag den 10. august 2023
2.g og 3.g: Mandag den 14. august 2023

Efterårsferie Mandag den 16. oktober 2023 -
søndag den 22. oktober 2023
Juleferie Torsdag den 21. december 2023 - 
tirsdag den 2. januar 2024
Vinterferie Mandag den 19. februar 2024 - 
søndag den 25. februar 2024
Påskeferie Mandag den 25. marts 2024 - 
mandag den 1. april 2024
Kristi Himmelfartsdag  Torsdag den 9. maj 2024
2. pinsedag Mandag den 20. maj 2024
Grundlovsdag
Mandag den 5. juni 2024
Sommerferien begynder 
Mandag den 1. juli 2024