Gå til sidens indhold
Elever - godt studiemiljø.jpg

På Roskilde Katedralskole værner vi om vores gode studiemiljø, bl.a. ved at have klare forventninger til hinanden.

Vi har opsummeret vores gode praksis i nogle tommelfingerregler, der hjælper os til fortsat godt samarbejde i relationerne:

 • Den gode elev - den gode lærer
 • Den gode forælder - den gode skole
 • Den gode leder - den gode medarbejder

Tommelfingerreglerne skal ses som supplement til skolens vision, studie- og ordensregler og personalepolitik.

Den gode elev

 • Før timen: er velforberedt, møder til tiden og medbringer relevant materiale.
 • I timen: kommer til tiden, udviser respekt for klassekammerater, lærer og undervisningen, er fokuseret og aktiv i undervisningen, tager ansvar, bl.a. ved aflevering til tiden og disciplineret faglig brug af it-udstyr.
 • På skolen: udviser respekt for de øvrige elever og de forskellige personalegrupper, udviser hensynsfuldhed og hjælpsomhed, udviser socialt ansvar, udviser ansvar for egen uddannelse og har respekt for skolens udstyr og inventar. 

Den gode lærer

 • Før timen: giver lektier for rettidigt, er velforberedt, opdateret på viden og teknisk udstyr, aftaler god kommunikation mellem elev og lærer, bl.a. ved evaluering, koordinering af afleveringer og brug af it-udstyr.
 • På skolen: kommunikerer med resten af skolen, udviser kollegialt ansvar. Er opsøgende, omsorgsfuld og videndelende.
 • I timen: kommer til tiden, udviser engagement og klasserumsledelse, niveaudifferentierer undervisningen, vægter ligeværdig dialog, varierer læringsformer og er motiverende.

Den gode forælder

 • støtter at eleven er motiveret og fokuseret ved starten på RKS
 • skaber rammer for, at eleven kan passe sin skole
 • anerkender, at det at gå i gymnasiet kræver en stor arbejdsindsats efter skoletid
 • gør en indsats for at følge med i skolens liv - fagligt og socialt
 • orienterer sig om livet på skolen, dvs. følger med i nyhedsbrev, på hjemmeside og evt. skolens sociale medier
 • bakker op om sociale arrangementer på skolen. 

Den gode skole

 • skaber rammerne for den gode undervisning og læring
 • sikrer tydelige og fungerende kommunikationskanaler
 • skaber rammerne for sociale arrangementer, hvor elever, ansatte og forældre kan mødes
 • er altid åben og lydhør i dialogen med hjemmet.

I gymnasiet bliver kontakten til elevernes forældre langt mindre end i folkeskolen. For vores elever handler tiden i gymnasiet blandt andet om at blive mere moden og om at klare hverdagens udfordringer på egen hånd. 

Derfor er det som udgangspunkt din søn eller datter, der skal orientere dig om, hvad der sker i skolelivet.

I alvorligere tilfælde vil vi dog altid kontakte elevernes forældre, så længe eleven er under 18 år.

Skolearbejdet er elevens eget ansvar. Det betyder dog ikke, at forældrene bare kan blande sig udenom.

Vi anbefaler tværtimod, at I som forældre interesserer jer for de unges skolearbejde, og at I løbende taler med jeres barn om livet på skolen. 

Den gode medarbejder

 • Arbejder konstruktivt og målrettet på at virkeliggøre skolens mål og visioner i samarbejde med skolens øvrige ansatte
 • Er engageret i skolens elever og skolens virke generelt
 • Er samarbejds- og udviklingsorienteret
 • Holder sig dagligt orienteret i forhold til arbejdsrelaterede meddelelser (på hverdage)
 • Agerer altid respektfuldt overfor for elever, kollegaer og ledelse
 • Yder sit yderste i opgaveløsningen

Den gode leder

 • Arbejder konstruktivt og målrettet på at virkeliggøre skolens mål og visioner i samarbejde med skolens øvrige ansatte
 • Formår klart at kommunikere de overordnede rammebetingelser for opgaveløsninger
 • Er anerkendende, engageret, lydhør, empatisk og opmærksom i sin ledelsesstil
 • Er løsningsorienteret og udviklingsorienteret
 • Agerer altid respektfuldt over for medarbejderne
 • Yder sit yderste i varetagelsen af ledelseshvervet