Gå til sidens indhold
Hallen udefra

Elevforening for tidligere elever

Roskildenser-Samfundet arbejder for at styrke forbindelsen og sammenholdet mellem tidligere elever fra skolen. Foreningen uddeler også legater.

Det er ikke bare skolen, der har en lang historie. I 2016 kunne skolens elevforening Roskildenser-Samfundet fejre 100 års-jubilæum.

Årlig jubilarfest

Elevforeningen arbejder for at styrke forbindelsen og sammenholdet mellem tidligere elever fra skolen. Foreningen holder hvert år den 2. lørdag i juni en jubilarfest på skolen for studenter med 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 og 75 års-jubilæum. Foreningen udgiver også årsskriftet Roars Kilde (nyt vindue).

Jubilarfesten i 2021 er desværre aflyst pga. corona.

Rejselegater

I 3.g kan du søge om et rejselegat på op til 15.000 kr. Oplysninger omkring legatet og hvordan du søger, kan du se i Lectio i maj eller juni. 

Legatet vil kunne bruges til hel eller delvis dækning af rejse-, studie- og opholdsudgifter. Hvis du modtager et legat, vil foreningen gerne have, at du efterfølgende afleverer en kort beskrivelse af rejsen og dit udbytte. Beskrivelsen bliver bragt i årsskriftet Roars Kilde.

Legatet uddeles ved årets dimittendfest.

Kontingent

Medlemskabet er gratis, det år hvor du bliver student.

De følgende 5 år efter studentereksamen (4.g-8.g) er det årlige kontingent på 50 kr. Herefter er kontingentet 150 kr. pr. år.

Du kan også vælge at købe et livsvarigt medlemsskab for 1.500 kr.

Vil du have mere at vide?

Læs meget mere på foreningens hjemmeside roskildensersamfundet.dk (nyt vindue).