Gå til sidens indhold
Luftfoto JPEG.jpg

Lovpligtig information

Skoleåret 2017/18

Antal klasser og elever
1.g: 18 klasser
2.g: 17 klasser
3.g: 18 klasser

Antal elever: 1467 pr. 1. august 2017
Gennemsnitlig klassekvotient: 27,6

Antal medarbejdere pr. august 2017
147 medarbejdere i alt

Du kan se karaktergennemsnit for de enkelte fag og niveauer mm. under Skolen i tal.

Indsatsområder

På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder:

 • Synlig læring og læringsledelse
 • Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel
 • Overgange i uddannelsessystemet, særligt overgangen mellem folkeskole og gymnasium samt gymnasiet og de videregående uddannelser
 • Fokus på RKS-ånd og RKS-identitet, også uden for den traditionelle undervisning
 • Fastholdelse

Se også resultatlønskontrakter (skoleudviklingsplaner).

Årsrapporter

Skolens vigtigste resultat i 2017 var dimissionen af 418 studenter ved translokationen den 24. juni 2017. Antallet af studenter var på niveau med antallet i 2015 (417) og 2016 (415), og det største i skolens snart 1000 år lange historie.

Studenternes samlede eksamensgennemsnit var i 2017 på 7,4. I 2016 var det også 7,4. I 2015 var gennemsnittet 7,2, i 2014 7,3 og i 2013 7,4.

Væsentlige nye projekter, skolen har igangsat eller gennemført i 2017, er fx:

 • Implementering af ny gymnasiereform, herunder et afkortet grundforløb.
 • Videre arbejde med læringsmål og succeskriterier samt et øget fokus på formativ evaluering
 • Udvikling af såkaldte bruttoforløb i faggrupperne - forløb, som underviserne kan tage udgangspunkt i mhp. at sikre videndeling og lette planlægning og forberedelse
 • Certifikat i Science og Talent for andet år i træk
 • Uddannelse af to matematikvejledere, der kan hjælpe elever til at få bedre udbytte af matematikundervisningen
 • Flere muligheder for Team Danmark-elever og eliteidrætselever, herunder morgentræning og Studietid.