Gå til sidens indhold
Claus foran Hallen 2019

Rektor mener: Flere skuldre skal bære aben

På gymnasierne har vi taget adskillige skridt for at påvirke alkoholkulturen blandt de unge. Og vi er klar på at tage flere. Men vi savner politisk mod og medansvar. Og at forældre kommer mere på banen.

Synspunkt af rektor Claus Niller, bragt i Sjællandske Medier 2022

Unges alkoholforbrug har trukket mange overskrifter her i august. Årsagen er bl.a., at alle landets ungdomsuddannelser i starten af måneden modtog et brev fra Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler, der opfordrede til en klar alkoholpolitik på skolerne samt en karensperiode frem til efterårsferien uden alkohol.

På Roskilde Katedralskole tog vi allerede for seks år siden initiativ til et alkoholkodeks, som 11 gymnasier gik sammen om. Derfor var vi helt på forkant og bakker op om opfordringen i brevet: Vi serverer fx ikke drikkevarer med alkohol med promille over 5%, vores studieture er alkoholfrie, vi informerer og går i dialog med de unge om alkohols skadelige virkning osv.

Til vores introfest sidste skoleår valgte omkring halvdelen af eleverne til festen at puste i et alkometer i vores såkaldte Promillebar ved ankomsten. Hele 40% havde en promille på under 0,5 og fik således billetten refunderet. Vi håber, vi kommer endnu højere op til dette års introfest. Det er således min opfattelse, at det er lykkedes os at skabe et rum, hvor det er helt legitimt at dukke op til en fest uden at have drukket sig i hegnet.

Og jeg skal hilse at sige, at humøret fortsat er tårnhøjt til festerne.

Til næste skoleår er vi også indstillet på at rykke introfesten, så den først ligger efter efterårsferien.

Hvor er det politiske mod?

Brevet til ungdomsuddannelserne kommer i forlængelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra april, hvor nye genstandsgrænser blev meldt ud sammen med en anbefaling om, at unge under 18 år ikke drikker alkohol.

Anbefalingerne gav politikerne en enestående mulighed for at følge op med tiltag, der kunne støtte Sundhedsstyrelsens udmelding, fx med forbud for salg til unge under 18 år. Sundhedsministeren forsøgte, men hurtigt meldte bl.a. støttepartiet SF hus forbi. Og vi sad tilbage med indtrykket af, at politikerne lod en åbenlys chance forpasse.

Indtil videre har politikerne nu sendt aben videre til gymnasierektorerne. Det er svært at tolke som andet, end at man ikke tør tage opgøret med de unge. I stedet tvinger man med Sundhedsstyrelsens udmelding os embedsfolk til at stå med ansvaret. Et ansvar, som vi gerne tager del i. Men som vi ikke vil stå med selv.

Island har vist vejen

Eleverne på gymnasierne har via deres organisation Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS udtrykt modstand mod en begrænsning i gymnasiernes afholdelse af fester med alkohol. Her lyder argumentet, at hvis ikke eleverne drikker under trygge rammer på gymnasierne, så gør det de i privat regi, hvor det ikke er kontrolleret, og hvor der ikke er voksne til stede.

Erfaringer bl.a. fra Island viser dog, at der ikke er en sammenhæng mellem nedlæggelse af gymnasiefester, og dét at unge bare drikker andre steder. Det er ikke sådan, at summen af de usunde ting, vi mennesker kan foretage os, er konstant. Vi kan blive klogere - som også kampen mod rygning har vist.

Kulturer kan med andre ord ændres, selvom vejen er trang.

Involvering og rammer hjemmefra

Og en sund alkoholkultur har rod i hjemmet. Så kære forældre – tag ansvar og involver jer. Lav aftaler med jeres børn, om der må drikkes eller ej og i givet fald hvor meget. Aftal, hvad de unge gør, når nogen i vennekredsen får for meget. Aftal, at de unge aldrig går færre end tre sammen, og at man tager ansvar for hinanden. Aftal, hvem blandt de voksne, der kan ringes til, og hvem der henter, når noget går galt – uanset hvor og hvornår.

Selvom det på ingen måde er gymnasiernes formål at holde fester, så gør vi det gerne – ligesom vi i øvrigt arrangerer et væld af andre sociale aktiviteter for de unge. Men det er på tide, at også politikerne og forældre i højere grad kommer på banen og skaber nogle hensigtsmæssige rammer for de unges omgang med alkohol. Både for at mindske de skadelige påvirkninger, som alkohol har, særligt på unge hjerner. Og for at reducere antallet af uheldige og tragiske begivenheder, ikke mindst antallet af dødsfald blandt unge som følge af for højt alkoholindtag.

Kulturer kan forandres, hvis vi vil – og det vil vi.

 

19.08.2022