Gå til sidens indhold
Claus foran Hallen 2019

Kan man styre de unges uddannelsesvalg?

Klumme af rektor Claus Niller, bragt i Sjællandske Mediers dagblade 14. juni 2022

Den 9. juni er en ny lov blevet vedtaget – nemlig loven om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på gymnasiale ungdomsuddannelser.

Og lad mig bare sige med det samme: Jeg er ikke imponeret.

Loven skal angiveligt sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag på gymnasier fordelt ud over hele Danmark og samtidig sikre en mere ensartet etnisk sammensætning gymnasierne imellem. Kort fortalt vil det de kommende år være børne- og undervisningsministeren, der fastsætter skolernes kapacitet, dvs. antallet af klasser, og det er ministeriet, der fordeler eleverne ud fra enten forældreindkomst eller afstand afhængigt af, hvor man bor.

Jeg anerkender, at det er nogle centrale og komplekse udfordringer, loven skal løse. Og det er netop min pointe: Problemstillingen er alt for kompleks til, at den kan løses i én lov. Problemstillingerne er så forskellige rundt om i Danmark, at de kun kan løses lokalt og med udgangspunkt i de udfordringer, der er på det enkelte gymnasium.

Forskellige udfordringer

Lad mig give et par eksempler.

Der er områder i Danmark der lige nu oplever, at der simpelthen ikke er unge nok. Det kommer der heller ikke de næste 10 år. Og det giver ikke mening at fragte elever i bus langt derfra, for de elever findes ikke. Den eneste rigtige løsning vil være er at give en ekstra pose penge hvert år, indtil ungdomsårgangen igen begynder at vokse. Og det er ikke svimlende beløb vi taler om.

Andre steder i landet, hvor afstanden mellem eksisterende gymnasier er lille og adgangen til offentlig transport er god, er problemet måske snarere at der er for mange gymnasier. Her er den rigtige løsning måske, at man lukker skoler. Men er der politisk mod til det?

I stedet for at løse udfordringerne lokalt har et spinkelt flertal i Folketinget nu besluttet, at i nogle dele af landet må eleverne - med henvisning til den nationale sammenhængskraft - endelig ikke søge andre steder hen end til det lokale gymnasium. Andre steder i landet skal elever med vold og magt flyttes til andre gymnasier end det lokale med henvisning til behovet for integration.

Man fristes til at stille spørgsmålet: Er institutionerne til for borgerne?  Eller er borgerne til for institutionerne?

Jeg ved, at jeg sætter tingene på spidsen, men det er man nødt til. Vi er nødt til at holde fast i, at institutionerne - i det her tilfælde gymnasierne - er til for borgerne. Ikke omvendt. Det betyder helt konkret, at vi skal være der for eleverne, ikke omvendt. Det har været mit mantra i de 23 år, jeg har været rektor.

I torsdags offentliggjorde ministeriet de kapacitetstal for de enkelte gymnasier i Danmark, der ligger til grund for den lov, der tidligere på dagen var besluttet i Folketinget.

Færre klasser

Ministeriet lægger op til, at 6-7 gymnasieklasser i Roskilde skal forsvinde. På den baggrund skal der ikke ret meget hovedregning til at indse, at konsekvensen af den nye lov vil blive, at rigtig mange unge hvert år skal tvangsforflyttes til andre gymnasier på Sjælland - hvor de samlede antal pladser i øvrigt begrænses.

Vi har på Katedralskolen i mange år haft mulighed for at optage lige præcis de godt 500 elever, der hvert år søger os. Hvis kapaciteten på gymnasier i Roskilde sættes ned, vil det blive vanskeligere for unge at blive optaget. Det bliver rejsetiden med offentlig trafik, der bliver afgørende. Det er svært at forstå, hvis mange af dem fremover skal sendes til Ringsted eller Holbæk for at gå i gymnasiet. Det giver simpelthen ingen mening. Og jeg tror heller ikke, at elever og forældre finder sig i det. De finder andre løsninger.

Regeringer rundt om i Europa har i mange år forsøgt at styre de unges uddannelsesvalg. Det er ikke lykkedes noget sted, og jeg tvivler på, det kommer til at lykkes i Danmark. Venstres formand har da også allerede meldt ud, at så snart de får regeringsmagten, vil aftalen blive krøllet sammen og erstattet af noget andet.

Vi får at se.

I mellemtiden vil jeg glæde mig over, at studenterne snart springer ud. Og at vi har et alment gymnasium i Danmark, der har verdensrekord i både gennemførselsprocent og overgang til videregående uddannelser.

 

15.06.2022