Gå til sidens indhold

Nyt om eksamen og undervisning efter påske

Der bliver færre prøver til sommer, og undervisningen fortsætter virtuelt indtil videre. 3.g hører nærmere om genåbning.

Nyheden er opdateret 16. april

For 1.g og 2.g fortsætter den virtuelle undervisning indtil videre.

Vi arbejder på forskellige scenarier for, hvordan 3.g kan begynde på skolen fra mandag den 27. april på skolen. Er du 3.g'er, hører du nærmere.

Undervisningen på skolen skal foregå efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, fx skal elever sidde med 2 meters afstand. Det er vigtigt for os alle, at retningslinjerne bliver overholdt. 

Vi forventer, at undervisningen for både 1.g, 2.g og 3.g fortsætter i længere tid af skoleåret end ellers planlagt.

Prøver og eksamen

Folketingets partier har den 8. april indgået aftale om, at 3.g'erne til sommereksamen 2020 skal til tre prøver:

  • Skriftlig prøve i dansk
  • Skriftlig prøve i et udtrukket studieretningsfag på A-niveau
  • Mundtlig prøve i SRP

Resten af prøvekaraktererne bliver erstattet af årskarakterer, som lærerne giver i slutningen af skoleåret på baggrund af en vejledning fra Undervisningsministeriet. 

Ministeriet har samtidig aflyst prøver for 1.g og 2.g, men stiller krav om prøvetræning. Hvordan det kommer til at foregå, hører du om senere.

Følg som altid med i Lectio.
Og pas fortsat godt på jer selv og hinanden.