Gå til sidens indhold

Krav om mundbind uden for klasselokalet

Fra onsdag den 12. august skal elever og ansatte på Roskilde Katedralskole bære mundbind uden for klasselokalet. 

Kære elever på RKS

Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen. Vi vil gøre alt for, at jeres skolegang bliver så normal som mulig.

Men jeg kan allerede nu sige, at pga. COVID-19 vil rigtig meget være anderledes i det kommende skoleår, og jeg har meget vanskeligt ved at se, at vi for alvor kan vende tilbage til en normal hverdag, før vi har en vaccine mod COVID-19.

Situationen omkring COVID-19 er fortsat alvorlig. Før sommerferien havde vi måske et håb om, at vi kunne vende tilbage efter ferien til en næsten normal hverdag. De seneste dages udvikling har imidlertid understreget, at COVID-19 er en lige så alvorlig trussel som før sommerferien.

Der er i høj grad behov for, at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og tænker os rigtig godt om i forhold til en situation, hvor vi fra onsdag dagligt skal være 1500 mennesker på Roskilde Katedralskole.

I vil vende tilbage til en skole med en række restriktioner, som det er nødvendigt, at I følger. Det er dels sundhedsmyndighedernes retningslinjer, dels retningslinjer der følger af, at vi som skole i øvrigt vil sikre størst mulig tryghed for alle elever og ansatte på skolen.

Hvis vi ikke alle lever op til disse retningslinjer, vil der være stor risiko for, at vi kommer til at lukke dele af eller hele skolen ned igen. Det må vi gøre alt for at undgå. Det forudsætter, at vi alle følger de anvisninger der bliver givet - af Sundhedsmyndighederne og af skolen - til punkt og prikke.

Først og fremmest har alle fra onsdag morgen pligt til at bære mundbind indenfor ved al færden på skolen uden for klasselokalet.

Særligt i pauserne vil trafikken på skolens gange hurtigt være at sammenligne med offentlig transport i myldretiden, hvor mundbind netop er anbefalet.

Alle de af jer, der bruger offentlig transport på vej til skole har formodentlig allerede anskaffet jer mundbind, da myndighederne anbefaler, at man bærer mundbind i al offentlig transport. Alle andre, der ikke allerede har anskaffet mundbind, henstiller vi til anskaffer sig mundbind så hurtigt som muligt.

Vi er klar over, at det kan være vanskeligt at skaffe mundbind med så kort varsel. Derfor har vi på skolen anskaffet et antal mundbind, hvilket betyder, at vi onsdag kan udlevere ét mundbind til hver af de elever og medarbejdere, der endnu ikke har anskaffet sig mundbind. Derefter skal man selv anskaffe sig de mundbind, man skal anvende. Vi anbefaler, at man overvejer at anskaffe sig vaskbare mundbind.

Anvendelsen af mundbind har flere funktioner. Dels nedsætter det smitterisikoen, og dels viser erfaringen, at det er et signal, der minder os om, at smittefaren stadig er yderst reel, og at vi skal holde afstand og sikre konsekvent håndhygiejne.

Læs gerne Sundhedsstyrelsens plakat og Gode råd om brug af mundbind.

Undervisningen i klasselokalet foregår efter den gældende normale lovgivning. Det betyder, at anbefalingen om 1 meters afstand ikke gælder i klasselokalet. Det ændrer imidlertid ikke ved, at man i størst muligt omfang skal holde afstand og sikre en optimal håndhygiejne. Derfor er der selvfølgelig rigelig håndsprit tilgængelig i alle klasselokaler.

Vi har også ekstra rengøring på skolen, særligt i forhold til kontaktpunkter og i forhold til toiletter.

Vi sikrer færrest mulige lokaleskift i løbet af dagen, og vi opfordrer klasselærerne til at sikre, at alle elever har faste pladser. Skal man skifte lokale, så gå så vidt muligt udendørs.

Vi opfordrer i øvrigt til, at man i størst mulige omfang kun opholder sig sammen med sin egen klasse og i klasselokalet eller udenfor i fri luft.

Alt sammen for at mindske smitterisikoen mest muligt.

Af samme årsag har alle klasser fået tildelt faste toiletter. Vi har forsøgt at tildele de enkelte klasser toiletter, som ligger så tæt som muligt ved det undervisningslokale, hvor man har hovedparten af sine timer.

Vi opfordrer kraftigt til, at man medbringer mad og andre forsyninger hjemmefra. Forsøgsvis har kantinen fire udsalgssteder i frokostpausen, med et stærkt begrænset sortiment. Udsalgssteder vil indtil videre være placeret udendørs. Hvis man går i Kvickly, er det vigtigt at huske, at man også her skal overholde afstandskriteriet.

Jeg skal endvidere understrege, at alle anvisninger, der gives af skolens medarbejdere, skal følges. Opstår der spørgsmål, er man til enhver tid velkommen til at henvende sig til skolens ledelse.

På samme måde som før sommerferien er det kun tilladt én person at opholde sig i sekretariatet ad gangen.

Den første undervisningstime på onsdag bliver for 2.g og 3.g en “klassens time”, hvor klasselæreren vil gennemgå de retningslinjer, der gælder, og hvor I i klassen kan drøfte, hvordan I sikrer en hensigtsmæssig adfærd.

Som det fremgår af ovenstående, tager vi situationen yderst seriøst. Fra onsdag morgen er vi som bekendt dagligt 1500 mennesker i bygningen. Det skal foregå så trygt som overhovedet muligt for såvel elever som ansatte. Det kræver, at vi tager hensyn til hinanden og følger de retningslinjer, der er stillet op. Formålet er i sidste ende at sikre, at undervisningen kan fortsætte på så normale vilkår som overhovedet muligt for alle.

Derfor skal man naturligvis også blive hjemme, hvis man føler sig syg/har symptomer.

Ingen ville ønske mere end mig, at verden var normal, at vi bare kunne leve livet, holde fester, mødes og leve som før COVID-19. Sådan er det desværre ikke. Jeg overbevist om, at det kommer igen, når vi har en vaccine. Indtil da skal vi passe så godt på hinanden som overhovedet muligt.

Når alt det er sagt, vil jeg bare sige, at jeg glæder mig uendelig meget til at se jer igen.

Kh

Claus

Lectio-besked til alle elever 10.08.20