Gå til sidens indhold
Coronagoddag 3.g 2020

COVID-19

Den virtuelle undervisning er forlænget til 7. februar. 

Læs Claus Nillers besked til eleverne, efter pressemødet den 13. januar, hvor restriktionerne om bl.a. virtuel undervisning blev forlænget til den 7. februar.

Selvom vi er hjemsendt, er det vigtigt, at du fortsat giver skolen besked, hvis du bliver konstateret smittet med corona.

Forholdsregler på RKS ved undervisning på skolen

Vi følger som udgangspunkt sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men fordi vi er en stor skole med mange mennesker samlet, har vi i visse tilfælde skærpede retningslinjer.

Hvis du bliver smittet

Læs, hvad du skal gøre, hvis du bliver coronasmittet.

Hvis du er nær kontakt

Læs, hvad du skal gøre, hvis du er nær kontakt.

Sådan gør vi på skolen

I alt, hvad vi foretager os, forsøger vi at minimere antallet af nære kontakter, dvs. personer vi har været i direkte fysisk kontakt med eller i nærheden af under 1 meter i over 15 min.

Derudover gør vi følgende:

 • Vi sørger for god håndhygiejne, bl.a. ved at spritte hænder hver gang vi går ind og ud af et lokale
 • Vi undgår kram og tæt kontakt – og holder mindst 1 meters afstand uden for klassen. 
 • Vi nyser/hoster i ærmet
 • Vi bruger mundbind indenfor på skolen, når vi bevæger os uden for klasselokalet
 • Vores aktiviteter foregår i videst muligt omfang i stamklasser
 • Vi har faste pladser i klassen
 • Vi har faste toiletter
 • Vi bliver så vidt muligt i klasselokalet i pauserne eller bevæger os udenfor
 • Vi opholder os kun i kantinen, hvis vi skal købe frokost, ikke har et lokale at spise frokost i, eller har en mellemtime uden tildelt lokale
 • Vi undgår at bruge hinandens tastaturer, blyanter mv.
 • Vi følger de anbefalinger, vi får fra lærere og skolens personale i øvrigt.

Status på coronasmitte

Hver fredag kan du få en status på antal coronasmittede de seneste syv dage.

Sygdom og fravær

Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer, er syg eller i testforløb. Husk – som praksis altid er – at angive årsagen til fraværet i fraværsnoten.

Fravær i forbindelse med testforløb og lignende COVID-19-relaterede situationer bliver godskrevet, når dokumentation fremsendes til sikkermail@rks-gym.dk
Du må tidligst sende mailen, når du selv er mødt i skole igen. Fraværsregistreringerne skal lige på plads først, inden de kan godskrives.

Undervisning under coronarelateret fravær

Er du i testforløb pga. COVID-19, skal du følge undervisningen på følgende måde (hvis du er syg med COVID-19, kan du også at følge undervisningen sådan):

 • Orienter dig altid i Lectio. Forbered de lektier, der er givet til de enkelte lektioner, og tjek eventuelle beskeder og noter på de enkelte lektioner.
 • Læreren sikrer ved lektionens start, at en eller flere læringsmakkere sørger for at orientere dig om, hvad der er foregået i timen, fx ved at:
     -  tage og sende billeder af tavlen samt udleveret materiale
     -  sende kort besked om lektionens program/indhold
     -  sende noter fra lektionen.
 • Læreren kan beslutte at lægge materiale, arbejdsark, præsentationer mm. på lektionen i Lectio, så du kan orientere dig og løse arbejdsopgaverne hjemme.
 • Læreren kan beslutte at oprette et Google meet, som du kan følge med på hjemmefra.

Følg Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Hvis du planlægger at rejse, er det vigtigt, at du på ansvarlig vis følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Dvs. at hvis du vælger at tage på ferie til en destination, som Udenrigsministeriet fraråder udrejse til (de orange områder), så forventer vi, at du følger anbefalingen om at gå i karantæne i 14 dage, når du kommer hjem.

En sådan karantæne vil tælle som almindeligt fravær. Du kan altså ikke få fraværet godskrevet.

Smittestop-app

Hjælp desuden med at inddæmme smitten ved at downloade myndighedernes Smittestop-app (nyt vindue).
Hvis smittestop-app'en giver dig besked om, at du er nær kontakt, er skolens retningslinjer, at du skal gå i selvisolation og hurtigst mulig gennemføre testforløb med to test med to døgn imellem. Husk også at orientere skolens kontor om, at du er udpeget som nær kontakt.

Ung under COVID-19 epidemien

Sundhedsstyrelsen giver gode råd til, hvordan man skal forholde sig som ung i coronatiden (nyt vindue).

 

Opdateret 18.01.2021