Gå til sidens indhold

Sanktioner efter voldsepisode

Søndag den 25. november modtog Roskilde Katedralskole de sidste høringssvar fra de elever, der har været hjemsendt siden den 14. november, efter skolen blev bekendt med en voldsepisode. Læs også 10 elever hjemsendt.

På baggrund af en grundig gennemgang af hvert høringssvar har skolen i dag udsendt de endelige afgørelser. Nogle elever er blevet midlertidigt udelukket fra undervisningen, og nogle er blevet permanent bortvist fra Roskilde Katedralskole. Det er vigtigt at understrege, at de bortviste elever frit kan søge om optagelse på andre uddannelsesinstitutioner.

Som offentlig institution har Roskilde Katedralskole underretningspligt og underrettede derfor politiet og SSP, så snart skolen blev bekendt med episoden. Skolens behandling af sagen er uafhængig af politiets afgørelser.

Roskilde Katedralskole har handlet på baggrund af skolens studie- og ordensregler og et hyrdebrev, som Undervisningsministeriet sendte ud i september 2018. Her indskærpede ministeriet ledelsernes ansvar for at gribe ind ved episoder, der har negativ indvirkning på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.

På grund af skolens tavshedspligt er det begrænset, hvad rektor Claus Niller kan sige om den konkrete sag, men han oplyser:

”Det er vores ansvar at sikre et trygt og godt læringsmiljø for de 1450 elever på Roskilde Katedralskole. Gensidig respekt og positiv adfærd er noget, vi værner om. Vold eller anden krænkende adfærd hører ikke hjemme på gymnasiet. Det fremgår klart af skolens studie- og ordensregler. Forældre og elever skal vide, at det er trygt at gå på Roskilde Katedralskole.”

 

03.12.2018