Gå til sidens indhold

10 elever er hjemsendt

I pressen er der omtale af en sag om hjemsendelse af 11 elever fra Roskilde Katedralskole. Da der er tale om en verserende sag med konkrete elever, kan skolen kun udtale sig overordnet om sagen.

Der er tale om en episode, som implicerer vold, og som fandt sted fredag den 9. november på skolen. Episoden får skolens ledelse kendskab til tirsdag den 13. november og træffer på den baggrund beslutning om at hjemsende 11 elever, mens sagen behandles. Den 14. og 15. november 2018 afholder skolen samtaler med de pågældende elever og deres forældre. Det viser sig, at den ene ikke har noget med episoden at gøre og kan derfor umiddelbart genoptage sin skolegang. De øvrige 10 er fortsat hjemsendt.

Efterfølgende er der udsendt høringsbreve med påtænkte sanktioner til 10 elever. Påtænkte sanktioner kan være midlertidig eller permanent bortvisning fra skolen.

“Roskilde Katedralskole lægger i det daglige arbejde med eleverne stor vægt på, at der et trygt og godt undervisningsmiljø for alle skolens elever. I alle de år jeg har været rektor, har jeg arbejdet benhårdt for at skabe en kultur på skolen, der er kendetegnet ved gensidig respekt og positiv adfærd. Derfor tager skolen afstand fra enhver form for vold eller anden krænkende adfærd, hvilket også fremgår af skolens studie- og ordensregler, som alle elever er bekendte med”, siger Claus Niller Nielsen, rektor ved Roskilde Katedralskole.

Undervisningsministeret har desuden i et hyrdebrev i september 2018 til alle gymnasier skrevet, at ministeriet har en klar forventning til skolernes ledelser om at tage de nødvendige sanktioner i brug i forhold til adfærd, der har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.

Roskilde Katedralskole har således handlet i henhold til skolens studie- og ordensregler og ministeriets hyrdebrev.

 

17.11.2018