Gå til sidens indhold
Studentkram 2017

418 studenter kunne fredag den 23. juni gå på podiet for at modtage beviset for de sidste tre års anstrengelser. Her er rektor Claus Nillers tale til de glade studenter. Nederst kan du se, hvilke studenter der fik et ekstra skulderklap i form af legater.

Kære studenter

Det er fantastisk at stå her og skue ud over årets studenterkuld. Og samtidig er det helt uvirkeligt at tænke på, at det snart er 1000 år siden, at de første elever startede på Roskilde Katedralskole. Om tre år fejrer vi 1000 års jubilæum - som det ældste gymnasium i Norden.

Vi har selvfølgelig ikke billeder af de første studenter fra RKS. Snapchat var ligesom ikke opfundet for 1000 år siden, men det er alligevel sjovt, at Absalon og Saxo, der var blandt skolens første elever, for nylig var hovedpersoner i DR's 'Historien om Danmark'.

I kan være stolte over at være en del af en fortælling, der i den grad har været med til at forme Danmarks historie.

Og tænk, at det allerede er tre år siden, at I blev modtaget af kram nede ved hovedindgangen af de elever, der skulle være jeres guider og hjælpe jer i gang med tre af de vigtigste år af jeres liv. I var forsigtige, måske lidt beklemte over alt det nye, men havde samtidig masser af mod på livet.

Og se så lige på jer nu.

Nu sidder I her som flyvefærdige unge. Stadig med masser af mod på livet. Klogere, dannede og med selvstændige personligheder. Parate til at erobre verden.

Herfra skal der lyde en kæmpe tak til jer og jeres forældre for at give os mulighed for at følge jer de seneste tre år. Jeg siger det så ofte, jeg kan få lejlighed til det: Det er et kæmpe privilegium at se jer gå ind ad døren som store børn, følge jeres udvikling og så stå her i dag. Som en stolt rektor med endnu et stort hold studenter fra Roskilde Katedralskole, der føjer sig flot ind i rækken af snart 1000 års studenterårgange. Det er fantastisk.

Lige nu handler det for jer i høj grad om at komme videre. For mange om at komme på festival, derefter for mange om at tjene nogle penge og evt. komme ud at rejse. Og forhåbentlig derefter komme i gang med en uddannelse.

Jeg ved, at I alle har glædet jer til at blive færdige med studentereksamen. Vi har set det, når I tæller ned til sidste skoledag ved Count Down. Jeres optræden de sidste skoledage i frokostpausen bliver mere og mere opfindsomme for hvert år der går. Tak for det.

Den gode demokratiske dialog

Unges adfærd er tit til debat i medierne. I Roskilde fx omkring den adfærd, unge har i Folkeparken om fredagen. Jeg er enig i, at der er plads til forbedringer, men jeg holder fast i, at de unge, jeg møder på Roskilde Katedralskole, er fornuftige unge, der er til at tale med.

Det oplever jeg fx, når jeg spiser min frokost sammen med jer. Her får jeg et godt indtryk af, hvad der rører sig blandt jer, hvad I tænker om skolen, og hvad I tænker om livet i det hele taget.

Eller tag nu fx vores dialog om kongekronerne. Selvom vi ikke var enige, så fik vi jo alligevel rejst en debat, som jeg tror udløste tanker hos både jer og hos mig. For sådan er det jo på en skole, hvor det er dialogen og argumenterne, der styrer.

Det er ingen hemmelighed, at jeg de senere år har været lidt bekymret for afviklingen af sidste skoledag.

Men i år havde vi den bedste sidste skoledag, jeg kan huske i de 18 år, jeg har været her. Det skal I have stor tak for. Vi havde indgået nogle klare aftaler. Dem overholdt I, og vi havde en super god dag.

Men I havde nu vanskeligt ved at tælle til syv. Vi havde svært ved at få fodboldkampen i gang, for I var konstant alt for mange spillere på banen.

På samme vis var Gallafesten i år uovertruffen. Vi var igen heldige med vejret. Og hvilken ankomst.

Og sikken en efterfølgende fest og lanciers. Man må sige, at det med at feste, det har I også været gode til.

Aktivitetsniveauet på RKS har været ekstraordinært højt i år. Det skyldes i høj grad, at vi har så mange engagerede 3.g-elever. Det vil jeg gerne takke jer for.

Der er så mange elever, jeg bør rose, men det kan være vanskeligt at nå alle. Jeg vil dog alligevel sige, at jeg er stolt over at være rektor på en skole med en elevstyret musical, elevstyret filmfestival, elevstyret Miljøråd, en elevdrevet festforening HROAR, Morgensamling, Råhygge, MusiCreator - det nye talentudviklingsprogram for musikelever - og sidst men ikke mindst et elevråd, der både spiller med og udfordrer os i en god demokratisk dialog.

Tillad mig lige at dvæle ved nogle af eleverne. 

Der skal lyde en stor tak til Joachim Kubel fra 3.c, som sammen med Clara fra 2.i instruerede vores musical. Og stor tak til alle de øvrige 3.g'ere, som sammen med 100 elever fra RKS sikrede, at musicalen igen i år blev en stor succes på alle planer.

Jeg vil også gerne fremhæve vores Miljøråd, som i år for alvor fik sat skub i aktiviteterne. En særlig tak til Katinka Bjørndal Thomsen fra 3.f, som var formand, og som stod i spidsen for alle de nye initiativer, I fik sat i gang. I ved nemlig, at fremtiden er grøn, og at klodens fremtid er alt for vigtig til, at vi kan overlade den til stats- og regeringschefer.

Vores festforening HROAR kan i år fejre 130 års jubilæum. Hvor mange gymnasier kan sige det? Som altid med to særdeles driftige og fornuftige elever i spidsen, der kan holde hovedet koldt, når det gælder, og i øvrigt knokle for at sikre, at alle kammeraterne kan holde gode fester. Stor tak til Sebastian Barnstein Nielsen fra 3.r og Sine Stenholt fra 3.b for den store indsats.

Vi har mange talentprogrammer på RKS. I år føjede vi nyskabelsen MusiCreator til rækken. MusiCreator er et tiltag, der sikrer 12 af vores dygtigste musikelever en særlig mulighed for at udvikle deres talent. Jeg var med til afslutningsfesten på Gimle, og hold da op jeg var stolt.

Sidst men ikke mindst har vi haft et elevråd, som både har spillet med og har udfordret os i god demokratisk dialog. Jeg vil godt sige tak til Johanne Langager Christensen fra 3.q som elevrådsformand. Du har ben i næsen - og rigtig mange talenter, hvad du også viste ved dette års musical.

Hvad så nu?

For jer alle 418 gælder, at nu er jeres tid som elever på RKS endegyldigt slut, og I skal videre.

Hvad er det så for en verden, I bevæger jer ud i?

Det er en verden præget af voldsomme forandringer både på det politiske og det teknologiske område. Karikaturen før af Donald Trump er min kommentar til den politiske udvikling.

Vi ser en teknologisk udvikling, som allerede nu ændrer vores liv på dramatisk vis. For jer er det jo helt umuligt at tænke en verden uden You Tube, iPhone, Twitter, Spotify, Apps, iPad, Instagram, Snapchat, mobilpay, iWatch osv. osv. I kan selv fortsætte listen.

Udgangspunktet er en voldsom digitalisering, som ikke stopper. Alt hvad der kan digitaliseres vil blive digitaliseret. Det er en udvikling, der vil få stor betydning for Danmarks fremtid - og jeres!

Kunstig intelligens, 3D-print, førerløs transport, intelligente robotter, virtual reality, big data og mange andre nyskabelser er allerede i gang med at forandre, den måde vi lever på.

Hvad er konsekvensen for jer?

En af konsekvenserne er, at mange jobs vil forsvinde, men jeg er sikker på, at mange nye vil opstå.

Der bliver efterspørgsel efter folk, der kan organisere og analysere data og skabe nye sammenhænge og tjenester baseret på adgangen til ekstreme mængder af data.

Der bliver brug for folk med kreative, innovative og analytiske evner og for folk med teknisk kunnen.

Der bliver brug for videnskabsfolk, ingeniører, forskere, programmører, biologer, matematikere, designere, økonomer, samfundsanalytikere osv. osv.

Plus en hel masse andre, som vi ikke kender jobbetegnelsen på endnu.

Vi er nemlig i gang med at uddanne unge til jobs, der endnu ikke eksisterer; til at anvende teknologier, der endnu ikke er fuldt udviklede, og til at løse problemer, som vi i dag ikke engang ved er problemer.

Én ting er imidlertid sikker. Der bliver brug for jer. I højsædet er de kreative kompetencer, for når alt kommer til alt, så kan robotterne og computere ikke alene udtænke originale og innovative løsninger på klodens store udfordringer. Endnu ikke i hvert fald.

Uddannelse er løsningen

Også i fremtiden er der i Danmark brug for velfungerende, veluddannede og kreative unge, der kan skabe nye løsninger, som vi kan leve af fremover. Så vi kan følge med udviklingen i Silicon Valley og konkurrere med andre lande og fastholde vores velfærdssamfund. Det kræver så højt et uddannelsesniveau som muligt indenfor alle områder.

Danmarks råstof er ikke olie som i Norge! Danmarks råstof er vores unge. Jer!

Derfor er det helt uforståeligt, når vi for tiden oplever, at politikere skråsikkert italesætter, at der uddannes for mange og for meget. Særligt for mange højtuddannede.

Hertil kommer politikere, der hele tiden presser på med besparelser og effektiviseringer af hele uddannelsesområdet, særligt i en tid, hvor samfundet som nævnt ændrer sig med voldsom hastighed.

Alt sammen med det formål at unge hele tiden skal gennemføre deres uddannelse hurtigere, hurtigere og endnu hurtigere med effektivitet som ypperste målsætning.

Mange politikere ser alene uddannelse i en nyttekontekst. Derfor har de alene fokus på effektivitet. Og ikke nødvendigvis hvad der er vigtigt for os mennesker. Men vi skal holde fast i, at uddannelse ikke er problemet - uddannelse er løsningen.

Og I er ikke problemet. I er løsningen! For når det handler om mennesker, så er drivkraften ikke nytteværdi. Drivkraften er nysgerrighed og engagement.

KARL den effektive

Lad os prøve et øjeblik at tænke effektiviseringsdagsordenen ud i yderste konsekvens. Jeg har et lille barnebarn - Karl - på 1½ år. Hvis vi overfører politikernes effektiviseringsdagsorden til lille Karls uddannelsesforløb, så skal det forløb helst besluttes allerede nu. Så kan det nemlig blive effektivt, og vi kan presse mest værdi ud af ham.

Effektivitet, Karl! Det er det, det handler om. Vi har besluttet, at du skal være ingeniør. Derfor skal du i ingeniørvuggestuen, så du hurtigt kan lære matematik og fysik. Så skal du i "ingeniørbørnehaven" og senere i "ingeniør 0.-klassen" osv. osv. Så kan du blive ingeniør som 15-årig og derefter arbejde i 65 år, til du når pensionsalderen som 80-årig!

God fornøjelse, Karl!

Spøg til side!

Karl er ikke en maskine. Karl er et menneske. Han skal udvikle sig stille og roligt. Det tager tid. Han skal udvikle sine evner. Han skal fordybe sig. Han skal finde sig selv. Og han skal finde sin plads i fællesskabet.

Ikke som den mest effektive udgave af Karl, men som den mest kærlige og omsorgsfulde, kloge og indsigtsfulde udgave af Karl. Ligesom alle jer.

Vi har brug for hele mennesker, der kan tænke selv. Vi har brug for originaler, ikke for kopier. Så tro på jer selv og ikke på, hvad andre forventer af jer. Vi har brug for kreative unge mennesker med skæve ideer.

De personlige kompetencer: Mail fra USA

Samtidig med at politikerne i stigende grad måler på karakterer og effektivitet, så er det i høj grad også de personlige kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

I dagbladet Politiken skrev administrerende direktør Per Krichner den 31. maj således: Dit karaktergennemsnit betyder uendelig lidt for, om jeg har lyst til at ansætte dig. Det er langt mere vigtigt, at du er flink og flittig, har personlighed og er parat til at tage ansvar.

Så der er også brug for jer, der ikke har det højeste snit. Og selvom gode karakterer altid vil være en styrke, så er det tankevækkende, at 85% af USA's største virksomheder udtrykker, at det, de ser på i ansættelsesprocessen, er medarbejdernes personlighed.

Derfor er RKS heldigvis meget mere end karakterer og eksamensgennemsnit. Det er tre års personlig udvikling - for hver eneste af jer.

Det så jeg et rigtig godt bevis på, da jeg tilbage i oktober 2016 fik en mail fra Dorthe Rosenville, mor til Rasmus i vores internationale klasse 3.f. 3.f var i Wisconsin på studietur og var privat indkvarteret. I den forbindelse skrev Rasmus' værtsmor Susan Griffis til forældrene til Rasmus, Phillip og Mads fra RKS, som hun havde boende:

To the parents of Rasmus Rosenville Nielsen, Phillip Groth and Mads Dahl Rasmussen from Susan Griffis, Wisconsin, USA.

Thank you for raising amazing boys.

During their time with us, they were fun, respectful, curious, kind, and intelligent. When they arrived, we told them ask us anything; no topic was off limits. They did. I treasured our late night conversations that covered everything including family values, religion, politics, parties, relationships, education, evolution, health care, prices, weather, housing, homelessness, guns, girls, love, betrayal, homosexuality, smoking, movies, food... whew! I think we solved all the world's problems in our short time together.

We feel so blessed to have this experience with them. We hope they have a wonderful time in Chicago and DC. We will be praying for their safe return to you.Our home will always be open to your families.

Jeg er sikker på, at jeres forældre og pårørende har spillet en positiv rolle i forhold til ovenstående adfærd, men jeg er tilsvarende overbevist om, at vi på RKS også har bidraget. Og så er vores mission lykkedes et hundrede procent.

At vi sammen har leveret en masse andre fine resultater er godt. I er fx den årgang, der har det højeste SRP-gennemsnit i skolens historie. Det er vi glade for, og det er vi stolte af.

Men i sidste ende er de menneskelige egenskaber de afgørende. Jeg tror, jeg har læst mailen fra Susan Griffis tusind gange. Og jeg bliver lige stolt hver eneste gang. VI GØR EN FORSKEL. Og det er det, der betyder noget. Vi sender livsduelige unge herfra. Unge, der kan gøre en forskel i verden.

Verden har brug for unge, som dem, der beskrives i mailen. Unge som jer. Nu mere end nogensinde.

Jeg er, som så mange andre, bekymret over verdens aktuelle tilstand. Jeg står for fællesskab frem for nationalisme. Jeg tror på fakta frem for fake news, og jeg står til enhver tid for fred frem for terror. Når jeg læser beskeden fra Susan Griffis er det, trods alt, svært at fastholde pessimismen.

Og det passer fint ind i det billede, jeg har af den fantastiske udvikling, der er sket med jer fra den dag for snart tre år siden, hvor I startede her som store børn og til i dag, hvor i sidder her som unge voksne. Klar til at flyve herfra, skabe jeres eget liv og erobre verden.

Afslutningsvis et par råd

I skal nu ud på nye rejser og opleve nye sider af jer selv. Det bliver spændende og udfordrende. Jeg ønsker jer al mulig lykke på rejsen. 

Rejsens mål og succes afhænger i høj grad af, hvem der sidder i førersædet. Er det dig selv, eller overlader du rattet til andre? Mit råd til jer er: Tag rattet, og tag ansvar for jeres eget liv. For den, der har ansvaret, er den, der bestemmer retningen.

Og husk: der er kun ét liv! Der er ingen, der bryder sig om tanken, men der er kun ét! Og vi er heldige, at vi har fået det. Det skal vi forstå at værdsætte. Hver eneste dag! Det handler om at leve det liv fuldt ud.

Digteren Mark Twain har engang sagt:"Plan for the future because that's where you're going to spend the rest of your life."

Egentlig er det ret banalt. Det er godt at planlægge, men også at have øjne og ører åbne for de muligheder, livet bringer. Chancerne kommer oftest, når man mindst venter det.

Stil store krav, ikke mindst til jer selv. Når I skal gøre noget - så gør det ordentligt. Livet er for kort til middelmådighed.

Den amerikanske rock gruppe The Eagles sang på deres album Hotel California: "You can check-out anytime you like, but you can never leave". Det samme gælder for studenter fra RKS. I kan godt sige farvel. Men I kan aldrig helt forlade RKS.

Husk, hvad jeg sagde, da jeg besøgte jer på hytteturen for tre år siden."Pas jeres ting, så går det nok. Så bliver I studenter", sagde jeg. Og jeg fik jo ret.

Efter tre år vil jeg tillade mig at tilføje: Og vær nysgerrige, tag ansvar og dyrk fællesskabet. Og sørg for at have det sjovt hen ad vejen.

Få nu gode liv alle sammen! Tak for de tre år vi har haft sammen.

Tillykke med eksamen.

 

Legater 2017

 

Indstillet af Elevrådet

 • Karina Krog (3.e)

 

Indstillet af klassens lærere

 • Søs Mille Kongsted Jørgensen (3.a)
 • Sine Stenholt (3.b)
 • Joachim Kubel (3.c)
 • Lærke Nicoline Millard (3.d)
 • Karina Krog (3.e)
 • Julie D. H. Jensen (3.f)
 • Jonas Hyldgaard Langager (3.i)
 • Omer Ôgen (3.m)
 • Ulrikke Björkenheim Rebien (3.p)
 • Johanne Langager Christensen (3.q)
 • Rebecca Dalgaard Hansen (3.r)
 • Markus Hviid Qvistgaard (3.u)
 • Emma Ramgil Christensen (3.w)
 • Helene Hvalsø Petersen (3.x)
 • Botilla Synnøve Vejlebo (3.y)
 • Kathrine Underlien Pedersen (3.z)

 

Rejselegater fra Roskildenser-Samfundet

 • Sine Stenholt (3.b)
 • Alberte Peetz Retbøll (3.d)
 • Thea Skjærbæk Pedersen (3.p)
 • Emilie Bülow Jensen (3.u)
 • Line Fleischer Nielsen (3.x)