Optagelse på stx 2017/18

Nyheder
24. marts 2017 RKS i front med synlig læring >

Inspireret af skoler i New Zealand har vi på RKS arbejdet systematisk med synlig læring de sidste par år. Sammen med eleverne har vi gjort os mange gode erfaringer, og derfor bliver vi brugt som godt eksempel i en rapport om formativ feedback ...

17. marts 2017 Hvornår får du svar om optagelse? >

I dag får alle ansøgere, der har søgt om optagelse på RKS, et kvitteringsbrev i deres e-Boks. Brevet bliver sendt til både dig og dine forældre. Vi optager alle, der har søgt RKS som 1. prioritet Har du søgt Roskilde Katedralskole som 1. ...

Fordelingen af ansøgere til landets gymnasier foretages af såkaldte fordelingsudvalg. Roskilde Katedralskole indgår i et fordelingsudvalg med andre gymnasier i Roskilde og Køge Bugt.

Fordelingskriterier

Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere med førsteprioritet, end et gymnasium har kapacitet til, bliver alle ansøgninger sendt til regionens fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget kigger på afstanden mellem ansøgernes bopæl og gymnasiet, så de ansøgere, der bor tættest på skolen, bliver optaget først.

Tidsplan

Fordelingsudvalget har i 2017 denne tidsplan for, hvornår vi kan informere vores kommende elever.

 • Fredag den 17. marts 2017
  Udsendelse af kvitteringsmail på e-Boks til alle ansøgere og værger. Ansøgere, som skal til optagelsesprøve, får samtidig indkaldelse til prøven.
 • Tirsdag den 28. marts 2017
  Optagelsesprøver på Roskilde Katedralskole. Ansøgerne får hurtigst muligt efter optagelsesprøven besked om resultatet via e-Boks.
 • Onsdag den 19. april 2017
  Udsendelse af mail via e-Boks til ansøgere, som overflyttes til et andet fordelingsudvalg.
 • Fredag den 28. april 2017
  Udsendelse af endeligt optagelsesbrev fra det gymnasium, ansøgeren er blevet optaget på (bemærk, at brevet bliver sendt på mail via e-Boks til ansøger og værger).  

Velkomstbrev i løbet af juni måned
Roskilde Katedralskole sender i juni en lille startpakke med velkomstmateriale og beskrivelse af de første introdage på skolen.