Optagelse på stx 2017/18

Nyheder
15. maj 2017 MusiCreator-koncert på Gimle >

Mens der i dag er optagelsesprøve for elever, der vil være en del af MusiCreator næste skoleår, blev første år med talentlinjen afsluttet i sidste uge med en koncert på Gimle. Her løftede holdet sløret for de numre, de har komponeret og arrangeret i ...

8. maj 2017 Tillykke til seks lærere! >

I dette skoleår har Roskilde Katedralskole hele seks lærere i pædagogikum. Alle har nu bestået den praktiske del, som handler om selve undervisningen af eleverne. Senere på måneden skal de skrive en teoretisk opgave. Når den er bestået, kan de ...

Fordelingen af ansøgere til landets gymnasier foretages af såkaldte fordelingsudvalg. Roskilde Katedralskole indgår i et fordelingsudvalg med andre gymnasier i Roskilde og Køge Bugt.

Fordelingskriterier

Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere med førsteprioritet, end et gymnasium har kapacitet til, bliver alle ansøgninger sendt til regionens fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget kigger på afstanden mellem ansøgernes bopæl og gymnasiet, så de ansøgere, der bor tættest på skolen, bliver optaget først.

Tidsplan

Fordelingsudvalget har i 2017 denne tidsplan for, hvornår vi kan informere vores kommende elever.

 • Fredag den 17. marts 2017
  Udsendelse af kvitteringsmail på e-Boks til alle ansøgere og værger. Ansøgere, som skal til optagelsesprøve, får samtidig indkaldelse til prøven.
 • Tirsdag den 28. marts 2017
  Optagelsesprøver på Roskilde Katedralskole. Ansøgerne får hurtigst muligt efter optagelsesprøven besked om resultatet via e-Boks.
 • Onsdag den 19. april 2017
  Udsendelse af mail via e-Boks til ansøgere, som overflyttes til et andet fordelingsudvalg.
 • Fredag den 28. april 2017
  Udsendelse af endeligt optagelsesbrev fra det gymnasium, ansøgeren er blevet optaget på (bemærk, at brevet bliver sendt på mail via e-Boks til ansøger og værger).  

Velkomstbrev i løbet af juni måned
Roskilde Katedralskole sender i juni en lille startpakke med velkomstmateriale og beskrivelse af de første introdage på skolen.